Francja zmienia politykę migracyjną

7 listopada 2019 r. francuski premier Édouard Philippe przedstawił parlamentowi Francji nowe założenia francuskiej polityki migracyjnej. Zostały one podane do publicznej wiadomości miesiąc po pierwszej corocznej debacie na temat imigracji, która odbyła się w Zgromadzeniu Narodowym i Senacie.

Planowane jest m.in. ustalenie kwot dla imigrantów, chcących pracować we Francji, które będą oparte na liście tych zawodów, w których występuje problem z zapełnieniem wolnych miejsc pracy. Dostęp do opieki zdrowotnej będzie ograniczony i bardziej rygorystycznie kontrolowany. Dorosłe osoby ubiegające się o azyl dopiero po trzech miesiącach uzyskają dostęp do podstawowej ochrony zdrowia (protection universelle maladie). Ponadto obozy dla imigrantów w północnym Paryżu zostaną zlikwidowane przed końcem 2019 r.

6 listopada francuska policja usunęła już ponad 1600 osób z dwóch prowizorycznych obozów położonych w pobliżu Porte de la Chapelle w Paryżu. Większość tych osób, w tym rodziny z dziećmi, pochodzi z Afganistanu i Afryki Subsaharyjskiej.

Francja nie zamknie drzwi wszystkim obcokrajowcom. Planuje podwoić liczbę zagranicznych studentów do 2027 r. Ten zwrot w polityce migracyjnej jest uważany za gest w kierunku skrajnie prawicowych wyborców Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Następne wybory prezydenckie we Francji odbędą się w 2022 r.