Kanada otwarta na imigrantów

Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez Environics Institute for Survey Research, mimo pandemii i jej wpływu na bezrobocie Kanadyjczycy chętniej akceptują i wspierają imigrantów oraz uchodźców. Pracownicy instytutu regularnie pytają obywateli Kanady o ich opinie i uczucia związane z tematem migracji. Między 8 a 23 września br. przeprowadzili wywiady z 2 tys. Kanadyjczyków i stwierdzili, że odsetek tych, którzy postrzegają wpływ imigrantów na gospodarkę kraju jako pozytywny, wzrósł w ciągu ostatniego roku. Autorzy badania uważają, że może to być związane z niestabilnością polityczną w sąsiadujących z Kanadą Stanach Zjednoczonych.

 Kanadyjski plan imigracyjny na lata 2021–2023 zakłada przyjęcie imigrantów w liczbie ok. 1% populacji kraju rocznie, obecnie zaś państwo to zamieszkuje 37,5 mln osób. Oznacza to, że przez następne trzy lata Kanada planuje przyjąć 1,2 mln nowych imigrantów, w tym 401 tys. na pobyt stały, co potwierdzają ostatnie wypowiedzi kanadyjskiego ministra imigracji Marco Mendicino.

 Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) zwrócił uwagę na decyzję władz kanadyjskich w komunikacie prasowym: mimo pandemii „kanadyjska tradycja witania nowych przybyszów pozostaje niezachwiana”. Jedna piąta obecnej populacji Kanady urodziła się za granicą.