Migracja na Wyspy Brytyjskie

Wielka Brytania opuści Unię Europejską 31 stycznia 2020 r. i ma rok na wprowadzenie większości zmian. Brytyjczycy będą mogli podróżować bez wizy do dowolnego państwa członkowskiego UE do 31 grudnia 2020 r.

Jednak według Lucy Moreton, sekretarz generalnej Immigration Service Union (ISU) – związku zawodowego reprezentującego pracowników brytyjskiej służby imigracyjnej, liczba osób próbujących dotrzeć do Wielkiej Brytanii znacznie wzrosła, szczególnie w ostatnich tygodniach. Ponad 1800 imigrantów przepłynęło łodziami kanał La Manche w 2019 r. To sześciokrotnie więcej niż w 2018 r., kiedy ok. 300 imigrantów dotarło do Wielkiej Brytanii łodziami. Według AFP całkowita liczba osób próbujących przekroczyć nielegalnie kanał La Manche była czterokrotnie wyższa niż w 2018 r.

17 grudnia 2019 r. na kanale La Manche został przechwycony statek z 69 osobami z Iranu, Iraku i Uzbekistanu, w tym z 10 dzieci na pokładzie. W Wielkiej Brytanii jest coraz więcej imigrantów spoza Europy. Według najnowszych danych Office for National Statistics liczba europejskich imigrantów w Wielkiej Brytanii w 2019 r. była najniższa od 16 lat.