Naruszenia praw człowieka w Libii

Amnesty International podkreśliła w najnowszym raporcie poważne naruszenia praw człowieka w Libii wobec imigrantów, którzy są zatrzymywani na morzu, gdy podejmują próby dotarcia do Europy. 58-stronicowy raport, zatytułowany „Między życiem a śmiercią”, wyszczególnia „przerażające nadużycia”, w tym bezprawne pozbawienie wolności, zabójstwa, przemoc seksualną i pracę przymusową. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety pracujące jako gospodynie domowe, byli molestowani seksualnie i bici, a także odmawiano im pożywienia podczas zatrzymania.
Badanie zawiera informacje uzyskane w rozmowach z 43 osobami, w tym 32 imigrantami i 11 osobami, które miały dostęp do zatrzymanych imigrantów, jak pracownicy organizacji pozarządowych, działacze i dziennikarze. Raport opiera się również na oficjalnych dokumentach wydanych przez organizacje międzynarodowe i zweryfikowany materiał multimedialny, w tym zdjęcia satelitarne.

Raport Amnesty International został opublikowany 24 września br., po ogłoszeniu przez Komisję Europejską nowego Paktu w sprawie migracji i azylu. Amnesty International skrytykowała współpracę Unii Europejskiej z Libią i postawę państw członkowskich UE, które „uwięziły” imigrantów w Libii, „aby zmniejszyć liczbę osób nielegalnie przybywających do Europy drogą morską”.

W 2008 r. Włochy podpisały umowę z Libią, na mocy której otrzymała ona 5 mld dol., aby powstrzymać napływ imigrantów do Europy. Od upadku reżimu Mu’ammara Al-Kaddafiego w 2011 r. ludność Afryki i Bliskiego Wschodu wykorzystywała pogrążoną w chaosie Libię jako punkt tranzytowy w drodze do Europy. W niedawnym przemówieniu cytowanym przez UN News premier Libii Fajiz as-Sarradż nazwał raport „przesadzonym”, argumentując, że Libia jest ofiarą, a nie przyczyną zjawiska imigracji.