Portugalia pomaga imigrantom podczas pandemii

Osoby szczególnie narażone na różnego rodzaju zagrożenia, w tym nielegalni imigranci, ponoszą dodatkowe ryzyko podczas kryzysu zdrowotnego związanego z COVID-19. Według Centrum Badawczego Pew tylko w Wielkiej Brytanii mieszka ok. miliona imigrantów o nieuregulowanym statusie. Grozi im głód, ponieważ zabraknie wsparcia zamkniętych organizacji charytatywnych, oraz brak możliwości wykonywania pracy. W przypadku choroby nie przysługuje im pomoc medyczna.

18 marca 2020 r. prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa ogłosił stan wyjątkowy. Wiele sklepów i punktów usługowych zostało zamkniętych, w tym placówki służb imigracyjnych. Rząd postanowił przyznać wszystkim imigrantom i osobom ubiegającym się o azyl tymczasowe pełne prawa obywatelskie na czas kryzysu związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-2, co najmniej do 30 czerwca 2020 r.

Jednym z celów takiego rozwiązania jest zapewnienie nielegalnym imigrantom dostępu do opieki zdrowotnej. Ponadto decyzja prezydenta umożliwia imigrantom automatyczne odnowienie wszystkich dokumentów, daje prawo do otwarcia rachunku bankowego, podpisania umowy o pracę lub ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych.