Przełomowa decyzja ONZ w sprawie uchodźców klimatycznych

Organizacja Narodów Zjednoczonych podjęła przełomową decyzję – osoby uciekające z krajów dotkniętych zmianami klimatu lub podatnych na zagrożenia z nich wynikające nie mogą zostać zmuszone do powrotu. Muszą być traktowane jak uchodźcy. „Bez zdecydowanych wysiłków krajowych i międzynarodowych skutki zmian klimatu w państwach przyjmujących uchodźców mogą narazić te osoby na naruszenie ich praw” – stwierdził ONZ.

Orzeczenie Komitetu Praw Człowieka ONZ zostało wydane w sprawie Ioane Teitioty. Musiał on opuścić swój dom na wyspie Kiribati z powodu zagrożenia podniesieniem się poziomu morza i wniósł sprawę przeciwko Nowej Zelandii po tym, jak jego rodzinie odmówiono azylu w 2015 r. Kiribati to mała wyspa na Oceanie Spokojnym, zagrożona wzrostem poziomu mórz i oceanów, która do 2050 r. nie będzie nadawała się do zamieszkania. W ten sposób Republika Kiribati stanie się pierwszym krajem, który zniknie pod powierzchnią wody. Teitiota został uznany za pierwszego uchodźcę klimatycznego.

Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) został utworzony w 1950 r., aby pomagać uchodźcom opuszczającym swój kraj z powodu konfliktów. Świat musi przygotować się na miliony nowych uchodźców dotkniętych zmianami klimatu, podkreślił komisarz ONZ Filippo Grandi. Według International Displacement Monitoring Centre w 2017 r. odnotowano około 18,8 mln nowych uchodźców wewnętrznych będących ofiarami katastrof związanych z klimatem.