Sąd w USA zdecydował o zwolnieniu grupy dzieci imigrantów

Sąd w Los Angeles nakazał zwolnienie grupy 124 dzieci z trzech ośrodków dla imigrantów w Teksasie i Pensylwanii z powodu ryzyka zachorowania na COVID-19. W ostatnich miesiącach koronawirus szybko rozprzestrzenił się za pośrednictwem takich ośrodków w całym kraju. 25 czerwca br. służby celne poinformowały, że 11 osób zatrzymanych w ośrodku dla rodzin w południowym Teksasie uzyskało dodatni wynik testu na obecność COVID-19.

Pani sędzia wyznaczyła termin zwolnienia lub wysłania dzieci do opiekunów rodzinnych najpóźniej do 17 lipca br. Według „New York Timesa” sąd po raz pierwszy wyznaczył ostateczny termin zwolnienia dzieci, jeżeli ich rodzice wskażą krewnego w USA, który się nimi zaopiekuje. Nakazy sądu w tego typu sprawach zwykle wymagają „natychmiastowego” wykonania.

Sąd oparł swoją decyzję na The Flores Settlement Agreement (tzw. porozumieniu Flores) osiągniętym w 1997 r. i mającym chronić dzieci imigrantów, które przybyły do ​​USA bez opieki. W 2015 r. porozumienie objęło dzieci podróżujące z rodzinami. Administracja Donalda Trumpa próbowała rozwiązać porozumienie w 2019 r.