Światowy Dzień Uchodźcy 2020

Według corocznego raportu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), który został opublikowany z okazji Światowego Dnia Uchodźcy 20 czerwca 2020 r., na całym świecie pod koniec 2019 r. było 79,5 mln osób przymusowo przesiedlonych w wyniku prześladowań, przemocy lub łamania praw człowieka. Liczba ta jest prawie dwukrotnie wyższa niż 10 lat temu. 40% z nich to osoby poniżej 18. r.ż.

W 2019 r. odnotowano 11 mln nowych uchodźców. 8,6 mln z nich to uchodźcy wewnętrzni. Główne przyczyny mające wpływ na te liczby to wojny toczące się w Jemenie i Syrii, eskalacja przemocy w regionie Sahelu oraz wewnętrzne przesiedlenia na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga i kryzys w Wenezueli. Ponadto Organizacja Narodów Zjednoczonych po raz pierwszy uwzględniła w raporcie uchodźców z Wenezueli.

Ponad dwie trzecie wszystkich uchodźców pochodzi z zaledwie pięciu państw: Syrii (6,6 mln osób), Wenezueli (3,7 mln), Afganistanu (2,7 mln), Sudanu Południowego (2,2 mln) i Birmy (1,1 mln).

Państwa słabo i średnio rozwinięte przyjmują 85% uchodźców na świecie. 73% z 79,5 mln osób przymusowo przesiedlonych szukało schronienia w najbliższym, sąsiednim kraju. W Turcji przebywa największa liczba uchodźców na świecie (3,6 mln osób), następne są Kolumbia, Pakistan i Uganda. Piątym krajem przyjmującym najwięcej uchodźców są Niemcy – 1,1 mln osób.