Sytuacja imigrantów na Węgrzech

Węgierski rząd ogłosił zamknięcie „strefy tranzytowej” w miejscowości Röszke, na granicy z Serbią, gdzie nielegalnie zatrzymano ponad 300 osób ubiegających się o azyl. Zostaną one przeniesione do nowych centrów dla imigrantów. Decyzja została ogłoszona 21 maja br., po tym jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że przetrzymywanie ludzi w „w warunkach przypominających więzienne” jest nielegalne.

Wniosek do TSUE złożyło czterech obywateli Afganistanu i Iranu, uzasadniając, że sposób, w jaki są traktowani, jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Byli przetrzymywani w obozie w Röszke, Serbia odmówiła ich przyjęcia, a Węgry odrzuciły wnioski o azyl, mimo że są – w przeciwieństwie do Serbii – państwem członkowskim UE.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z 2013 r. w sprawie przyjmowania uchodźców mówi: „Wspólna polityka azylowa, łącznie ze wspólnym europejskim systemem azylowym, jest integralną częścią celu Unii Europejskiej, jakim jest stopniowe ustanowienie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, otwartej dla wszystkich, którzy zmuszeni okolicznościami słusznie szukają ochrony w Unii”. Działania, jakie podejmuje premier Węgier Viktor Orbán, stoją w sprzeczności do wytycznych Unii Europejskiej od czasu kryzysu imigracyjnego w UE w 2015 r., kiedy Orbán powiedział, że imigranci „grożą chrześcijańskiej Europie”.