Sytuacja imigrantów w Kanadzie

Kanadyjski sąd federalny orzekł o nieważności umowy azylowej, jaką kraj ten zawarł ze Stanami Zjednoczonymi w 2004 r., ponieważ USA naruszają prawa człowieka wobec uchodźców. Zgodnie z Safe Third Country Agreement (STCA) ubiegający się o azyl są zobowiązani złożyć wniosek w pierwszym bezpiecznym kraju, do którego trafiają, przekraczając granicę na oficjalnych lądowych przejściach granicznych, pociągami lub samolotami. Jednak kanadyjska sędzia Ann Marie McDonald uznała umowę za niezgodną z Kartą Praw i Wolności będącą częścią kanadyjskiej konstytucji ze względu na prawdopodobieństwo, że w USA imigranci mogą trafiać do więzień. Tym samym władze Kanady nie uznają już Stanów Zjednoczonych za bezpieczny kraj trzeci. Sędzia zawiesiła wykonanie orzeczenia do 22 stycznia 2021.

Pandemia koronawirusa uwydatniła nieodpowiednie traktowanie pracowników migrujących w Kanadzie, zatrudnionych w gospodarstwach rolnych bez właściwej ochrony prawnej i nadzoru władz federalnych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Na przykład w prowincji Ontario ponad 1000 migrujących pracowników rolnych uzyskało wynik pozytywny testu na obecność koronawirusa (trzy osoby zmarły). Kanadyjski rząd przekazał pracodawcom 50 mln dol. na pokrycie kosztów obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny dla pracowników przyjeżdżających do pracy po raz pierwszy. Jednak obrońcy praw człowieka twierdzą, że pieniądze te stanowią pomoc finansową dla pracodawców i nie przynoszą bezpośrednich korzyści pracownikom.

Od ponad 50 lat Kanada zezwala gospodarstwom rolnym na zatrudnianie osób m.in. z Meksyku, Gwatemali i Jamajki. Ok. 60 tys. pracowników przyjeżdża do Kanady każdego roku, a ich liczba stale rośnie.