Test wieku cudzoziemców zgodny z prawem

Francuska Rada Konstytucyjna uznała za zgodne z prawem przeprowadzanie testów radiologicznych, mających na celu ustalenie wieku małoletnich cudzoziemców bez opieki.

Rada Konstytucyjna określiła jednak, że tzw. testy dojrzałości kości nie mogą być jedynym kryterium oceny, czy przybyli do Francji migranci kwalifikują się do świadczeń dla małoletnich cudzoziemców bez opieki. Jak podkreślają organizacje medyczne we Francji, w przypadku starszych nastolatków badania radiologiczne nie są wiarygodnym sposobem określania wieku. Chodzi m.in. o fakt, że opierają się one na danych statystycznych z lat 30. i 40. XX w., dotyczących zdrowej populacji amerykańskiej.

Sprawa konstytucyjności tzw. testów dojrzałości kości została podniesiona przez obronę Gwinejczyka, Adamy S., który twierdził, że miał 15 lat, kiedy przybył do Francji w 2016 r. Mężczyzna odmówił wówczas poddania się badaniom radiologicznym. Rok później sąd dla nieletnich stwierdził, że Adama jest osobą dorosłą i pozbawił go świadczeń socjalnych przysługującym migrantom poniżej 18 r.ż.

Zgodnie z prawem francuskim małoletni imigranci bez opieki mają prawo do pobytu i bezpłatnej edukacji we Francji do osiągnięcia 18 r.ż. Jak wynika z danych francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w 2018 r. do Francji przybyło 17 tys. małoletnich migrantów bez opieki. To prawie trzy razy więcej osób niż w 2015 r.