Tymczasowe pozwolenie pracy dla imigrantów we Włoszech

Przebywający we Włoszech nieregularni imigranci, którzy pracują przy zbiorach sezonowych, jako opiekunowie osób starszych lub w charakterze pomocy domowej, otrzymają pozwolenia na pracę ważne przez sześć mies. Cztery partie koalicyjne uzgodniły treść dekretu 13 maja br. po tygodniach negocjacji. Porozumienie zostało poparte przez włoskie stowarzyszenia rolnicze, które w ten sposób zamierzają wypełnić lukę po tysiącach pracowników sezonowych, która powstała z powodu ograniczeń w podróżowaniu związanych z COVID-19.

Niektórzy imigranci zatrudnieni w sektorze rolnym, reprezentowani przez związek Lavoro Agricolo, zorganizowali 21 maja br. strajk przeciwko decyzjom władz. Uważają, że zmiany zawarte w dekrecie zostały zatwierdzone dla korzyści finansowych pracodawców, a nie w związku z poszanowaniem praw człowieka i pracownika. Jeżeli po sześciu miesiącach zatrudnieni otrzymają umowę o pracę, będą mogli ubiegać się o pozwolenie na pracę na dłuższy okres.

Część krajów europejskich zdecydowała się na różne środki w celu uzupełnienia braków pracowników sezonowych w związku z pandemią. Na przykład niemiecki rząd pozwolił rolnikom sprowadzić drogą lotniczą imigrantów z Rumunii i Bułgarii na czas zbiorów płodów rolnych w kwietniu i maju.