Władze Malty pozwalają zejść na ląd 450 imigrantom

6 czerwca br. Malta pozwoliła 425 imigrantom opuścić cztery łodzie i zejść na ląd po spędzeniu 45 dni na morzu. Łodzie zostały wynajęte, aby zapewnić schronienie uratowanym wcześniej imigrantom po zamknięciu portów z powodu zagrożenia koronawirusem.

Rządy Francji, Luksemburga i Portugalii zadeklarowały, że przyjmą część maltańskich imigrantów. Sytuacja ta wywołała kolejną debatę na temat potrzeby przygotowania bardziej humanitarnego planu imigracyjnego w Europie.

Komisja Europejska ma zamiar przedstawić nowe porozumienie ws. imigracji i zasad przyznawania azylu w czerwcu 2020 r. Nowy plan miał powstać już w lutym br., jednak został opóźniony z powodu pandemii COVID-19. Oczekuje się, że zasady przydziału imigrantów ubiegających się o azyl w poszczególnych państwach członkowskich będą istotnym elementem nowego paktu, tak jak to miało miejsce w 2015 r. Wtedy były przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zaproponował ustanowienie obowiązkowych kwot imigracyjnych.

System kwot został zatwierdzony w 2015 r., ale nie sprawdził się w praktyce. 160 tys. osób ubiegających się o azyl powinno zostać przydzielonych do 28 państw członkowskich UE, jednak do września 2017 r. z systemu kwot mogło skorzystać 30 tys. imigrantów, a Komisja Europejska zrezygnowała z programu.