Afgańska Akademia Oficerów Armii Narodowej w Kabulu chce zrekrutować i wyszkolić więcej kobiet

Afgańska Akademia Oficerów Armii Narodowej w Kabulu chce zrekrutować i wyszkolić więcej kobiet. Do 2021 r. panie mają stanowić co najmniej 10 proc. Afgańskiej Policji Narodowej i 3 proc. Afgańskiej Armii Narodowej. Resolute Support”, międzynarodowa misja NATO, to odpowiedź na rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 przyjętą w 2000 r. W związku z tym Afganistan, jako członek organizacji, zaakceptował finansowany przez ONZ plan działania polegający na m.in. angażowaniu mężczyzn w walkę z przemocą wobec kobiet czy wdrażaniu kobiet w działania decyzyjne w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym.

Mimo ustalonych celów i działań NATO – 160 mln dol. w budżecie w ciągu ostatnich trzech lat – trudno jest zachęcić kobiety do wstąpienia do wojska. Ich awans w sektorze bezpieczeństwa wciąż jest w dużej mierze sprzeczny z kulturowym postrzeganiem ich miejsca w społeczeństwie. Częste są przypadki molestowania seksualnego czy pogardy ze strony mężczyzn. W zamian za awans lub podwyżkę kobiety zmuszane są do stosunków seksualnych z przełożonymi.

Te, które decydują się na wstąpienie do sił bezpieczeństwa, zwłaszcza do policji, postępują tak ze względów finansowych. Są to najczęściej wdowy lub samotne kobiety, które potrzebują pracy, aby utrzymać siebie i dzieci.

Według danych Resolute Support” obecnie 3231 kobiet pracuje w Afgańskiej Policji Narodowej, 1312 – w Afgańskiej Armii Narodowej (zaliczają się do nich również siły lotnicze), a 122 – w Afgańskich Specjalnych Siłach Bezpieczeństwa. Wszystkie kobiety stanowią 1,4 proc. afgańskich sił bezpieczeństwa.