ONZ szacuje wzrost średniej temperatury na świecie o 1,5 °C w porównaniu temperatury sprzed okresu industrialnego

Według najnowszego raportu ONZ, przy obecnym tempie ocieplenia, między 2030 a 2052 r. średnia temperatura na świecie wzrośnie o 1,5 °C w porównaniu do światowej temperatury sprzed okresu industrialnego. – Od połowy XIX w. średnia temperatura na Ziemi wzrosła już o 1 °C.

W 2015 r. w Paryżu osiągnięto porozumienie klimatyczne, które wyznaczyło dwa główne cele: ograniczenie wzrostu globalnego ocieplenia wywołanego przez człowieka do poziomu znacznie poniżej 2 ℃ oraz kontynuowanie wysiłków w celu ograniczenia ocieplenia do 1,5 ℃.

Zatrzymanie wzrostu temperatur na poziomie 1,5 ℃ pozwoliłoby na przykład zmniejszyć wzrost poziomu morza i częstotliwość występowania powodzi. Pomogłoby także w dostosowaniu się do zmian klimatycznych ludziom mieszkającym na wybrzeżach, wyspach i w deltach rzek.

– Ten raport nie jest sygnałem ostrzegawczym, mamy do czynienia z tykającą bombą – powiedziała Gro Harlem Brundtland, pełniąca obowiązki przewodniczącej organizacji The Elders. – Działacze zajmujący się klimatem od dziesięcioleci wzywają przywódców do wykazania się odpowiedzialnością i do podjęcia stanowczych działań. Na razie ledwo wkroczyliśmy na powierzchnię tego, co należy zrobić. Dalsza porażka byłaby nieobliczalną zdradą planety i przyszłych pokoleń – dodała.

W raporcie wezwano przywódców do natychmiastowego wstrzymania wszelkich dotacji do paliw kopalnych, ustalenia kar za nadmierną emisję dwutlenku węgla, wprowadzenia energii odnawialnej oraz zielonych technologii.

Jak zielona energia przyczynia się do braku wody w Jemenie
Na pustyniach prowincji Al-Musanna w Iraku koczowniczy pasterze starają się żyć w coraz trudniejszych warunkach. Rosną tam średnie temperatury powietrza i zasolenie gleby, deszcze są nieregularne, panuje susza, a tereny pustynnieją. Coraz trudniej jest wypasać stada kóz i wielbłądów. Według naukowców średnie temperatury w Iraku wzrosną od dwóch do siedmiu razy szybciej niż te na […]
Czytaj całość
Raporty o stanie świata służb wywiadowczych USA i Kanady
Według raportu Canadian Security Intelligence Service (CSIS) podsumowującego 2020 r. działalność oraz ingerencja w sprawy wewnętrzne kraju obcych agencji szpiegowskich wzrosła w Kanadzie do poziomu niespotykanego od czasów zimnej wojny, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadów Chin i Rosji. Zwiększyło się również zagrożenie ruchami ekstremistycznymi oraz cyberprzestępczością. Kanadyjski wywiad twierdzi, że jedną z przyczyn większej aktywności obcych […]
Czytaj całość
Zanieczyszczenie powietrza: samoloty, drogi i czipy
W 2018 r. prawdopodobnie tylko 1% ludzkości był odpowiedzialny za ponad 50% dwutlenku węgla wyemitowanego podczas wszystkich pasażerskich podróży lotniczych. Na pokład samolotu faktycznie weszło jedynie 11% światowej populacji – chociaż liczba pasażerów wyniosła 4,4 mld – a mniej niż 5% populacji odbyło lot międzynarodowy. Wskutek działalności komercyjnych linii lotniczych co roku do atmosfery emitowane […]
Czytaj całość