Rozwiązania wykorzystujące dwutlenek węgla znajdujący się w powietrzu

Rozwiązania, wykorzystujące dwutlenek węgla znajdujący się w powietrzu, mogą pomóc w zmniejszeniu skutków globalnego ocieplenia. Na początku 2018 r. czasopismo naukowe Environmental Research Letters” opublikowało trzy badania, w których przeanalizowano potrzebę emisji ujemnych i określono stan rozwoju technologii, które mogą nam w tym pomóc.

Jednym z rozwiązań jest technologia BECCS (Bioenergy with Carbon Capture and Storage), polegająca na połączeniu dwóch metod: spalania biomasy oraz wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. 19 takich fabryk na całym świecie jest w stanie zgromadzić ok. 40 mln ton CO2 każdego roku. Obecnie trzy start-upy na świecie pracują nad technologią bezpośrednio wychwytującą dwutlenek węgla z powietrza, która również pozwala na jego składowanie i jest bardziej zaawansowana niż BECCS. To rozwiązanie pozwoli na zebranie do 5 mld ton CO2 rocznie, jednak praca nad jego rozwojem jest tak kosztowna, że wytworzone zostały dopiero prototypy urządzeń. Innym rozwiązaniem jest biowęgiel, który powstaje w wyniku termicznego rozkładu biomasy. Po dodaniu go do gleby nie tylko zwiększa się zawartość węgla, ale także retencja wody. Biowęgiel redukuje emisję metanu i azotu. Zwykle jest wytwarzany z drewna i pozyskiwany w sposób niezrównoważony, co może mieć negatywny wpływ na klimat.

W zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla mogą pomóc również materiały występujące w naturze. Niektóre minerały mają zdolność do wchodzenia w reakcję z CO2 i wychwytywania go z powietrza. Na skutek działania sił natury skały pękają i odsłaniają się ich kolejne warstwy, które nie weszły jeszcze w reakcję z dwutlenkiem węgla. Wietrzenie przyspiesza ten proces poprzez szlifowanie skały, a następnie jej rozprowadzanie na kawałku ziemi w celu zwiększenia ekspozycji na powietrze. Jako efekt uboczny alkaliczność (przeciwieństwa kwasowości) zwietrzałych skał może również przyczynić się do poprawy jakości gleby. Szacuje się, że w Omanie, gdzie znajduje się najwięcej perydotytów (ultrazasadowych skał głębinowych), mogą one przechować rocznie ok. 1 mld ton CO2.

Innym naturalnym rozwiązaniem jest sadzenie lasów, które są w stanie oczyścić powietrze z 0,5-3,6 mld ton dwutlenku węgla rocznie. Podobną ilość węgla potrafi skumulować gleba, co próbuje się zwiększyć poprzez nawozy, kontrolę wypasu zwierząt lub sadzenie roślin strączkowych.

Jak zielona energia przyczynia się do braku wody w Jemenie
Na pustyniach prowincji Al-Musanna w Iraku koczowniczy pasterze starają się żyć w coraz trudniejszych warunkach. Rosną tam średnie temperatury powietrza i zasolenie gleby, deszcze są nieregularne, panuje susza, a tereny pustynnieją. Coraz trudniej jest wypasać stada kóz i wielbłądów. Według naukowców średnie temperatury w Iraku wzrosną od dwóch do siedmiu razy szybciej niż te na […]
Czytaj całość
Raporty o stanie świata służb wywiadowczych USA i Kanady
Według raportu Canadian Security Intelligence Service (CSIS) podsumowującego 2020 r. działalność oraz ingerencja w sprawy wewnętrzne kraju obcych agencji szpiegowskich wzrosła w Kanadzie do poziomu niespotykanego od czasów zimnej wojny, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadów Chin i Rosji. Zwiększyło się również zagrożenie ruchami ekstremistycznymi oraz cyberprzestępczością. Kanadyjski wywiad twierdzi, że jedną z przyczyn większej aktywności obcych […]
Czytaj całość
Zanieczyszczenie powietrza: samoloty, drogi i czipy
W 2018 r. prawdopodobnie tylko 1% ludzkości był odpowiedzialny za ponad 50% dwutlenku węgla wyemitowanego podczas wszystkich pasażerskich podróży lotniczych. Na pokład samolotu faktycznie weszło jedynie 11% światowej populacji – chociaż liczba pasażerów wyniosła 4,4 mld – a mniej niż 5% populacji odbyło lot międzynarodowy. Wskutek działalności komercyjnych linii lotniczych co roku do atmosfery emitowane […]
Czytaj całość