Zagrożenie konfliktem nuklearnym


Premier Pakistanu Imran Khan ostrzegł światowych liderów i Organizację Narodów Zjednoczonych przed niebezpieczeństwem wybuchu konfliktu nuklearnego z Indiami w związku z napiętą sytuacją w Kaszmirze. Na terytorium zamieszkiwanym przez większość muzułmańską przebywa obecnie 900 tys. żołnierzy armii indyjskiej, aresztowano tysiące osób, a mieszkańcom odcięto dostęp do telefonów i internetu. Indie uchyliły zapisy konstytucyjne o częściowo autonomicznym statusie Kaszmiru.

Unia Europejska ostrzegła Iran, że rozpocznie proces wycofywania się z porozumienia nuklearnego z 2015 r., jeżeli kraj ten będzie stopniowo oddalał się od jego założeń. Iran tłumaczy, że reaguje na sankcje gospodarcze nałożone przez Stany Zjednoczone i wróci do postanowień porozumienia, jeżeli USA odstąpią od wspomnianych sankcji. Iran ogłosił w czerwcu 2019 r., że zwiększy zapasy uranu i opracuje bardziej zaawansowane wirówki, które umożliwią szybsze wzbogacanie tego pierwiastka.

Korea Północna rozbudowuje arsenał nuklearny i w 2020 r. może dysponować ok. 3040 głowicami, uważa Sztokholmski Międzynarodowy Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI). Według danych szacunkowych SIPRI z 2018 r. Korea Płn. powinna mieć w 2019 r. od 20 do 30 głowic nuklearnych. Rozmowy z USA w sprawie denuklearyzacji Korei Płn. są obecnie zawieszone.

W pierwszych godzinach konfliktu nuklearnego między Rosją a USA/NATO zginie 34 mln ludzi, a 57 mln zostanie rannych, nie licząc ofiar opadu radioaktywnego oraz innych chorób długotrwałych, wynika z symulacji przeprowadzonej na Uniwersytecie w Princeton. Według niej pierwszy atak nuklearny Rosjan, miałby miejsce w okolicach Wrocławia. Na świecie jest obecnie ponad 10 tys. sztuk broni nuklearnej. Gdyby każda z nich została skutecznie użyta, uderzając w jedno z 10 tys. największych obszarów miejskich na świecie, zginęłoby ok. 1,6 mld mieszkających tam ludzi. Zdaniem autora artykułu gatunek ludzki przetrwa jednak masową zagładę nuklearną, ponieważ ludzie są jak mrówki narażeni na masowe zabijanie, ale liczni i rozproszeni”.