Rolnicy z Sundarbanów

Region Sundarbanów to największe na świecie lasy namorzynowe położone przy granicy Bangladeszu z Indiami, w delcie Gangesu. Zajmują ok. 10 tys. km kw. powierzchni. Lokalni farmerzy walczą z trudnościami związanymi ze zmianami klimatu: rosnącym poziomem morza, w wyniku czego jest coraz mniej ziemi uprawnej, i obecnością soli z wody morskiej, która przenika do wody pitnej i wpływa na ostry zapach warzyw. Zwiększenie zasolenia i wysokie temperatury zmniejszyły popularne hodowle krewetek. Część rybaków zaczęła łowić kraby błotne, których liczba również spadła. Podczas połowów lokalni mieszkańcy są porywani dla okupu przez piratów, co zmusza rodziny do wzięcia kredytu na wykupienie bliskich. Korzystają na tym osoby udzielające wysoko oprocentowanych pożyczek.

Hodowcy ryb w północnej Malezji domagają się od rządu interwencji ws. zanieczyszczenia wody morskiej, która zwiększa śmiertelność ryb na farmach. Wystąpienie problemu może mieć związek z wysypiskami śmieci, nielegalnie działającym kamieniołomem, ze skażonymi rzekami spływającymi do morza, a także ze zmianami klimatycznymi.

Sudan jest największym światowym producentem i eksporterem gumy arabskiej, stosowanej w wielu produktach spożywczych i kosmetycznych. Jej produkcja stanowi 15% dochodów tego kraju. Rolnicy zwracają jednak uwagę, że młodsze pokolenia nie są zainteresowane uprawą akacji senegalskiej, z której, po nacięciu pnia i gałęzi, wypływa guma roślinna. Sudan nie posiada zakładów do przetwórstwa gumy, więc eksportuje ją w surowym stanie za niższą cenę. Ok. 30% zapasów jest nielegalnie wywożonych z kraju. Ponadto wyższe temperatury, wynikające ze zmian klimatu, niekorzystnie wpływają na uprawę akacji.