Brief #134 - okładka

GPT-3 i nagroda za pracę nad łączeniem AI z leczeniem chorób nowotworowych

Naukowcy opracowali komputer, który monitoruje aktywność mózgu człowieka i przedstawia to, o czym myśli badany. Taki efekt został osiągnięty dzięki połączeniu badania EEG (elektroencefalografii) osób biorących udział w eksperymencie z siecią neuronową – algorytmem inspirowanym pracą prawdziwego ludzkiego mózgu. Obrazy generowane przez komputer osiągnęły 83-procentową zgodność z tym, o czym myśleli użytkownicy.

Microsoft otrzymał wyłączną licencję na korzystanie z GPT-3, generatora tekstu III generacji (Generative Pre-trained Transformer 3), stworzonego przez laboratorium badawcze OpenAI. Microsoft twierdzi, że „wykorzysta innowacje techniczne do opracowywania i dostarczania zaawansowanych rozwiązań sztucznej inteligencji dla swoich klientów”. Generator tekstu potrafi przygotowywać treści, które trudno odróżnić od tych stworzonych przez człowieka.

YouTube będzie korzystał ze sztucznej inteligencji, aby automatycznie nakładać ograniczenia wiekowe na filmy prezentujące treści nieodpowiednie dla dzieci. System wykorzystuje uczenie maszynowe do wprowadzenia takich ograniczeń. Obecnie serwis korzysta z usług weryfikatorów, którzy zgłaszają filmy, które ich zdaniem nie powinny być oglądane przez widzów poniżej 18 lat.

Profesorka Regina Barzilay z Massachusetts Institute of Technology otrzymała nagrodę w wysokości 1 mln dol. (Squirrel AI Award for Artificial Intelligence for the Benefit of Humanity) przyznawaną za prace nad sztuczną inteligencją przez towarzystwo naukowe Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI). Barzilay chorowała na raka piersi, pokonała go, ale diagnoza z 2014 r. skłoniła ją do pracy nad AI w celu budowania systemów opracowujących leki i wczesną diagnostyki nowotworową.

Czytaj całe wydanie