Reprezentacja kobiet w polityce, sądownictwie i udział w rynku pracy

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych w ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost liczby dziewcząt zapisywanych do szkół podstawowych, poprawa ochrony kobiet przed przemocą i dyskryminacją oraz spadek umieralności okołoporodowej matek. Na całym świecie 21 kobiet pełni funkcję prezydenta lub premiera. To około dwa razy więcej niż 25 lat temu. Od 1995 r. odsetek kobiet zasiadających w organach ustawodawczych na świecie wzrósł ponad dwukrotnie, do prawie 25%.

Zarazem podczas ostatniego ćwierćwiecza spadł udział kobiet w rynku pracy. Ponad jedna trzecia kobiet w wieku od 15 do 24 lat nie uczy się, nie pracuje i nie bierze udziału w programach szkoleniowych. To ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku mężczyzn w tym samym wieku. Według raportu ONZ z grudnia 2019 r. ponad 2,5 mld kobiet i dziewcząt na świecie żyje w państwach, w których prawo faworyzuje mężczyzn, m.in. w przypadku dziedziczenia i rozwodu.

Według amerykańskiego Center for American Women and Politics w 2020 r. w wyborach do Izby Reprezentantów weźmie udział rekordowa liczba 298 kobiet, w tym rekordowa liczba kobiet o innym niż biały kolorze skóry (117). Kobiety stanowią prawie 50% kandydatów Partii Demokratycznej do Kongresu.

W Indiach kobieta jeszcze nigdy nie była przewodniczącą Sądu Najwyższego, w którym wśród 34 sędziów znajdują się dwie kobiety. W stanowych sądach wyższych zasiada 78 kobiet na 1078 miejsc. Według danych organizacji non profit Smashboard reprezentacja kobiet w indyjskich sądach i organach sądowych jest bardzo niska.