Brief #136 - okładka

Łamanie praw rdzennych ludności na świecie

Saudyjski projekt budowy NEOM (nowoczesnego megamiasta) zagraża istnieniu al-Huwaitat, starożytnego arabskiego plemienia rolników i pasterzy. Władze Arabii Saudyjskiej aresztują, nękają i ścigają członków plemienia w związku z ich sprzeciwem wobec planów budowy i odmową sprzedaży państwu ziemi przodków. Obszar należący do plemienia obejmuje 13 wiosek nad Morzem Czerwonym. Członkowie al-Huwaitat zwrócili się do Organizacji Narodów Zjednoczonych o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie zarzutów przymusowego wysiedlenia i nadużyć ze strony władz saudyjskich.

Według Światowego Instytutu Zasobów w Amazonii ponad 20% terenów należących do rdzennych ludów pokrywa się z obszarem, gdzie można legalnie wydobywać złoto, a 31% rezerwatów to obszary, gdzie odbywa się nielegalne wydobycie tego kruszcu (tereny o wielkości 450 tys. km kw.). Wylesianie Amazonii przez garimpeiros – drobnych, nielegalnych poszukiwaczy złota – wzrosło o 23% w porównaniu z 2018 r. do rekordowego poziomu 10,5 tys. ha. Wartość eksportu złota z Brazylii jest obecnie wyceniana na 3 mld dol. Eksport brazylijskiego złota wzrósł o 35% od stycznia do sierpnia br.

Społeczność Guapinol, mieszkająca w północnym Hondurasie, sprzeciwia się działalności kopalni odkrywkowej tlenku żelaza. Wydobycie grozi skażeniem rzeki Guapinol, z której okoliczni mieszkańcy czerpią wodę. Członkowie społeczności są zastraszani i oskarżani przez rząd Hondurasu i przedstawicieli przemysłu wydobywczego o przestępstwa oraz powiązania z przestępczością zorganizowaną.

Czytaj całe wydanie