Brief #136 - okładka

Współczesne niewolnictwo i handel ludźmi

29 mln kobiet i dziewcząt jest ofiarami współczesnego niewolnictwa. Są one zmuszane do pracy i małżeństw oraz traktowane jak niewolnice, wykorzystywane do pracy w domu i w ramach rozliczeń za długi. Oznacza to, że jedna na 130 kobiet i dziewcząt żyje obecnie jak tzw. współczesna niewolnica. Według współautora raportu, organizacji Minderoo Foundation’s Walk Free, współczesne niewolnictwo to „systematyczne pozbawienie człowieka wolności, w którym jedna osoba jest wykorzystywana przez drugą dla osobistych lub finansowych korzyści”. Kobiety stanowią 99% wszystkich ofiar wykorzystywania seksualnego, 84% ofiar przymusowych małżeństw i 58% ofiar pracy przymusowej.

Prawie połowa brytyjskich bankierów nie potrafi zauważyć oznak świadczących o transakcjach lub zachowaniach związanych z handlem ludźmi. Tylko jeden na pięciu ekspertów uważa, że ma wystarczającą wiedzę, aby zatrzymać tego typu transakcje lub zachowania. Prawie 25 mln mężczyzn, kobiet i dzieci na świecie to ofiary handlu ludźmi.

Z powodu stosowania aborcji selektywnej w Indiach żyje zbyt mało kobiet mogących wyjść za mąż, dlatego są one porywane i sprzedawane. Na przykład w Harianie [stan w północnych Indiach] na 1000 mężczyzn przypada 877 kobiet (wg spisu powszechnego z 2011 r.). Ofiarami przymusowych małżeństw są coraz częściej dzieci. Dane są niespójne i ograniczone: w 2013 r. badanie obejmujące 10 tys. gospodarstw domowych w 92 wioskach wykazało, że ok. 9 tys. kobiet zostało kupionych i żyje w przymusowych małżeństwach. Ankieta z 2014 r. wykazała, że w 85 wioskach w północnych Indiach mieszkają ​​1352 zamężne kobiety będące ofiarami handlu ludźmi.

Czytaj całe wydanie