Potrzeba dotyku, bliskości i ocena pracy zdalnej

Deprywacja dotyku, czyli związana z pandemią niemożność zaspokojenia biologicznej i psychicznej potrzeby bliskiej, fizycznej obecności z innymi osobami, może prowadzić do takich problemów zdrowotnych jak stany lękowe i depresja. Zapotrzebowanie na dotyk zależy od kilku czynników, takich jak wiek, uwarunkowania genetyczne, stosowane mechanizmy radzenia sobie z sytuacją pandemiczną i częstość występowania dotyku przed pandemią. Według badania z 2013 r. dotyk był najważniejszym zachowaniem niewerbalnym w zawodzie pielęgniarki podczas leczenia starszych pacjentów. Ponadto źródłem stresu jest konieczność unikania codziennego dotyku ze względów bezpieczeństwa.

Blokada związana z COVID-19 szkodzi zdrowiu psychicznemu, pozbawiając człowieka możliwości wyboru i szansy działania. Istnieją jednak sposoby na uniknięcie poczucia bezsilności, np. taniec, regularne spotkania z przyjaciółmi online, częste telefony do członków rodziny czy odpoczynek. Można również znaleźć nowe sposoby dbania o siebie i stworzyć codzienne małe rutyny dla utrzymania samodyscypliny.

40% pracowników biurowych w Wielkiej Brytanii obawia się negatywnego wpływu pracy zdalnej na ich zdrowie psychiczne. 41% ankietowanych osób zmaga się z niepokojem i poczuciem izolacji od momentu rozpoczęcia pracy zdalnej, a 42% cierpi w ostatnich miesiącach na większe problemy związane ze zdrowiem psychicznym niż wcześniej. Natomiast jedna trzecia pracowników jest zadowolona lub podekscytowana perspektywą pracy w domu w najbliższym czasie.

Jedna na cztery osoby dorosłe w Wielkiej Brytanii uważa, że z powodu ograniczeń związanych z COVID-19 samotnie spędzi najbliższe święta Bożego Narodzenia. Ponad połowa badanych osób obawia się, że nie zobaczy rodziny i przyjaciół w okresie świątecznym (59% ankietowanych) oraz starszych krewnych z powodu narażenia ich na ryzyko zachorowania (54% ankietowanych).

Nowoczesne technologie dla lepszej jakości zdrowia i życia
Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtonu opracowali urządzenie ubieralne, które dzięki algorytmom monitoruje wzorce oddychania i automatycznie dawkuje pacjentowi nalokson – antidotum odwracające skutki przedawkowania opioidów. Wg danych Centers for Disease Control and Prevention (CDC) między kwietniem 2020 a 2021 r. ponad 100 tys. osób w USA zmarło z powodu przedawkowania narkotyków. Zdaniem pracowników Boston University School […]
Czytaj całość
Dostęp do internetu w USA, Indiach i Wielkiej Brytanii
W czasie pandemii łączność internetowa jest równie istotna, co opieka zdrowotna i bieżąca woda – dzięki niej przebywający w kwarantannie mieszkańcy mają kontakt z pracą, ze szkołą i z innymi ludźmi, ubiegają się o zasiłki, szukają i aplikują o pracę. Ci, którzy nie mogą się połączyć z internetem, są w niekorzystnej sytuacji. Dlatego, aby zmniejszyć […]
Czytaj całość
Żółwiak szanghajski i nowe gatunki zwierząt
Po prawie pięciu latach bardzo dokładnych badań głębi Oceanu Atlantyckiego naukowcy odkryli przynajmniej 12 nieznanych gatunków mchów, mięczaków i koralowców. Międzynarodowi badacze biorący udział w projekcie Atlas ostrzegają, że nowo poznanym zwierzętom mogą zagrażać zmiany klimatyczne, a do 2100 r. ocieplenie oceanów, zakwaszenie wody i zmniejszająca się ilość żywności znacznie zmienią i ograniczą dostępność odpowiednich dla gatunków […]
Czytaj całość