Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – egzaminy i zmiany klimatu

Wg wyników ankiety przeprowadzonej wśród 10 tys. osób w wieku od 16 do 25 lat zmiany klimatyczne wzbudzają niepokój, złość i inne trudne emocje u dzieci i młodzieży na całym świecie. „Niepokój ekologiczny” ma zaś negatywny wpływ na codzienne życie respondentów. 32% badanych jest bardzo zmartwionych, a 27% skrajnie zmartwionych zmianami klimatu. 

W zorganizowanej w Anglii przez tamtejszego Rzecznika Praw Dziecka ankiecie dotyczącej samopoczucia psychicznego dzieci i młodzieży wzięło udział ponad pół miliona osób w wieku od 4 do 17 lat. Badani 16- i 17-latkowie częściej zgłaszali niezadowolenie ze swojego stanu psychicznego (32%) niż dzieci w wieku od 9 do 11 lat (9%), przy czym najczęściej złe samopoczucie sygnalizowały 16- i 17-letnie dziewczęta. Do najpowszechniejszych problemów wskazywanych przez ankietowanych należą zaburzenia odżywiania, samookaleczenia i myśli samobójcze. 7 na 10 rodziców nastolatków w Anglii martwi się o niską samoocenę i pewność siebie swoich dzieci, które najczęściej krytycznie oceniają swój wygląd zewnętrzny. Większość rodziców jest zdeterminowana, aby pomóc potomkom w budowaniu samooceny.

Presja związana z organizowanym w Indiach egzaminem medycznym NEET (National Eligibility cum Entrance Test) wywierana przez rodziny, instytucje edukacyjne i społeczeństwo przyczynia się do samobójstw wśród młodych ludzi (przeważnie w wieku 17–19 lat). Uczniowie, obawiając się, że nie wypadli wystarczająco dobrze, odbierają sobie życie jeszcze przed ogłoszeniem wyników. Samobójstwa są częste również wśród studentów medycyny, rezydentów i lekarzy – w latach 2010–2019 życie odebrało sobie 358 z nich, a 7 na 10 ofiar nie ukończyło 30 r.ż.