Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – egzaminy i zmiany klimatu

Wg wyników ankiety przeprowadzonej wśród 10 tys. osób w wieku od 16 do 25 lat zmiany klimatyczne wzbudzają niepokój, złość i inne trudne emocje u dzieci i młodzieży na całym świecie. „Niepokój ekologiczny” ma zaś negatywny wpływ na codzienne życie respondentów. 32% badanych jest bardzo zmartwionych, a 27% skrajnie zmartwionych zmianami klimatu. 

W zorganizowanej w Anglii przez tamtejszego Rzecznika Praw Dziecka ankiecie dotyczącej samopoczucia psychicznego dzieci i młodzieży wzięło udział ponad pół miliona osób w wieku od 4 do 17 lat. Badani 16- i 17-latkowie częściej zgłaszali niezadowolenie ze swojego stanu psychicznego (32%) niż dzieci w wieku od 9 do 11 lat (9%), przy czym najczęściej złe samopoczucie sygnalizowały 16- i 17-letnie dziewczęta. Do najpowszechniejszych problemów wskazywanych przez ankietowanych należą zaburzenia odżywiania, samookaleczenia i myśli samobójcze. 7 na 10 rodziców nastolatków w Anglii martwi się o niską samoocenę i pewność siebie swoich dzieci, które najczęściej krytycznie oceniają swój wygląd zewnętrzny. Większość rodziców jest zdeterminowana, aby pomóc potomkom w budowaniu samooceny.

Presja związana z organizowanym w Indiach egzaminem medycznym NEET (National Eligibility cum Entrance Test) wywierana przez rodziny, instytucje edukacyjne i społeczeństwo przyczynia się do samobójstw wśród młodych ludzi (przeważnie w wieku 17–19 lat). Uczniowie, obawiając się, że nie wypadli wystarczająco dobrze, odbierają sobie życie jeszcze przed ogłoszeniem wyników. Samobójstwa są częste również wśród studentów medycyny, rezydentów i lekarzy – w latach 2010–2019 życie odebrało sobie 358 z nich, a 7 na 10 ofiar nie ukończyło 30 r.ż.

Wpływ zmian klimatu na gospodarkę, zdrowie i występowanie katastrof
Na podstawie badania przeprowadzonego w 135 krajach oszacowano, że do 2050 r. zmiany klimatu mogą zmniejszyć światową roczną produkcję gospodarczą nawet o 4% i nieproporcjonalnie mocno uderzyć w państwa słabo i średnio rozwinięte. W badaniu eksperci wzięli pod uwagę np. rosnący poziom mórz oraz coraz częściej występujące fale ciepła, susze i gwałtowne burze. Najmniej dotknięta […]
Czytaj całość
Represje wobec pracowników służby zdrowia w Mjanmie i USA
Aparat bezpieczeństwa Mjanmy nasilił represje wobec lekarzy, którzy stoją na czele ogólnokrajowego ruchu nieposłuszeństwa obywatelskiego wobec rządzącej od lutego ub.r. junty wojskowej. Lekarze trafiają do więzień, tracą majątki i pozwolenia na pracę, a zatrudniające ich placówki opieki zdrowotnej muszą się liczyć z zamknięciem. Od czasu zamachu stanu z 1 lutego 2021 r. armia i policja […]
Czytaj całość
Przemoc na tle religijnym w Indiach i rasizm w Wielkiej Brytanii
W Indiach coraz częściej dochodzi do użycia mowy nienawiści i ataków na mniejszości religijne, m.in. muzułmanów i chrześcijan, a przemoc i nietolerancja osiągają niespotykane wcześniej rozmiary. W podsycaniu nastrojów wrogości oraz podziałów w społeczeństwie biorą udział działacze prawicowej partii Bharatiya Janata Party (BJP) – jednej z dwóch największych formacji politycznych w Indiach. Gwałtowny wzrost ataków […]
Czytaj całość