Trudna sytuacja i warunki pracy nauczycieli w Iranie i USA

W obliczu niekontrolowanej inflacji irańscy nauczyciele protestują przeciwko niskim pensjom i fatalnym warunkom pracy (zniszczone budynki szkolne oraz zbyt mała liczba pracowników). Płace nauczycieli w Iranie miały wzrosnąć o 2027%, ale stopa inflacji w 2020 r. wyniosła 36,5% w porównaniu z rokiem poprzednim, a w 2021 r. prawdopodobnie wzrośnie do prawie 40%. Rząd traktuje zaś nauczycieli jak przestępców, a działacze związkowi są oskarżani o „zagrażanie bezpieczeństwu narodowemu” i trafiają do więzień.

Przepracowanie, wypalenie zawodowe, stres, zła organizacja systemu edukacyjnego, zmiany w programie nauczania, niewystarczające procedury bezpieczeństwa w związku z COVID-19, niskie płace, niewielka autonomia i malejący szacunek społeczeństwa powodują masowy exodus z zawodu nauczycieli w Stanach Zjednoczonych. Niedobór kadry pedagogicznej w USA pogłębił się podczas pandemii część szkół zamknięto, inne zmagają się z większymi niż zwykle brakami pracowników. Na Florydzie liczba wakatów nauczycielskich wzrosła obecnie o ponad 67% w porównaniu z sierpniem 2020 r.

Departament Sprawiedliwości USA ma zamiar walczyć z „niepokojącym wzrostem przypadków nękania, zastraszania i gróźb przemocy” wobec nauczycieli i członków rad szkół ze strony agresywnych rodziców. Z kolei wg wyników badania naukowców z Uniwersytetu Monasha w australijskich elitarnych, prywatnych szkołach dla chłopców nauczycielki są molestowane seksualnie. Do zachowań tych dochodzi nie tylko w szkołach, lecz także w świecie wirtualnym, np. na Facebooku i innych mediach społecznościowych.