Nierówności cyfrowe i ekonomiczne między płciami na świecie

Naukowcy z Indian Institute of Management w Bengaluru przeanalizowali dane z 2,85 mln gospodarstw domowych składających się z par heteroseksualnych w wieku od 18 do 65 lat. Dane pochodziły z 45 państw i dotyczyły lat 1973–2016. Badacze opisali m.in. nierówność ekonomiczną między płciami wewnątrz samych gospodarstw domowych. Zmniejszyła się ona o 20% w ciągu czterech badanych dekad, utrzymuje się jednak na całym świecie bez względu na zamożność społeczeństwa. Najniższy poziom nierówności mają kraje skandynawskie.

Wg 6 tys. kobiet z sześciu krajów, które wzięły udział w badaniu Global Learner Survey przeprowadzonym przez Pearson Plc, najczęstsze czynniki stresogenne w miejscu pracy to troska o stabilność finansową, unikanie zachorowania na COVID-19 i zachowanie zdrowia psychicznego. 8 na 10 kobiet na świecie wykorzystało pandemię jako czas do oceny swojego życia i kariery, a prawie połowa planuje zmienić pracę w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. 40% ankietowanych kobiet w Wielkiej Brytanii twierdzi, że nie rozwija się w pracy z powodu dyskryminacji płciowej, a 30% jako powód wymienia uprzedzenia rasowe. 60% badanych jako barierę w rozwoju zawodowym podaje wiek.

W ciągu ostatniej dekady brak równego dostępu do internetu dla kobiet kosztował kraje o niskich dochodach 1 bln dol. Od 2011 r. różnica cyfrowa między płciami poprawiła się tam z 30,9 do 30,4%. Wg wyników raportu World Wide Web Foundation i Alliance for Affordable Internet prawdopodobieństwo, że to mężczyźni, a nie kobiety, korzystają z internetu, jest na świecie o 21% wyższe, chociaż w państwach słabo rozwiniętych może rosnąć do 52%.