Topnienie Antarktydy, lodowców Afryki i Austrii oraz wiecznej zmarzliny

Zajmujący się przewidywaniem szybkości topnienia pokrywy lodowej na Antarktydzie zespół naukowców z GNS Science i Victoria University of Wellington opracował prognozy oparte zarówno na scenariuszu niskoemisyjnym (globalne emisje dwutlenku węgla zostają zredukowane w ciągu następnych kilku dekad), jak i na scenariuszu wysokoemisyjnym (emisje CO₂ rosną do ​​końca obecnego stulecia). W drugim przypadku światowy poziom mórz i oceanów wzrośnie o 1,5 m do 2300 r. tylko w wyniku topnienia lodu w Antarktydzie Zachodniej.

Lodowce leżące w górach Kilimandżaro, Kenia i w masywie górskim Ruwenzori w Afryce znikną z powodu zmian klimatycznych w ciągu najbliższych 20 lat. Ich wskaźniki cofania się są wyższe niż średnia światowa. Natomiast pod lodowcami w austriackich Alpach w wyniku działania ciepłego powietrza i stopionej wody powstają lodowe jaskinie. To sygnał, że z powodu zmian klimatu alpejskie lodowce topią się szybciej i w bardziej dramatyczny sposób, niż przewidywali badacze. W tym tempie np. lodowiec Jamtalferner na granicy austriacko-szwajcarskiej zniknie w ciągu najbliższych 10 lat. 

W miastach i miasteczkach północnej i północno-wschodniej Rosji topnieje wieczna zmarzlina, na której zostały zbudowane domy, drogi i zakłady przemysłowe. Ziemia rozmarza, twardy do tej pory grunt zamienia się w podmokłe pola, a infrastruktura budowlana, niemająca solidnego oparcia pod fundamentami, rozpada się i wymaga remontów. Ponad 15 mln Rosjan mieszka w budynkach stojących na wiecznej zmarzlinie. Do 2050 r. szkody w infrastrukturze budowlanej mogą wynieść nawet 97 mld dol.

Gaz z Afryki – eksport do Europy a dylematy środowiskowe
Afryka chce zwiększyć eksport gazu do Unii Europejskiej i zastąpić Rosję. Łączny eksport największych przedstawicieli branży – Algierii, Egiptu i Nigerii – dostarcza jednak mniej niż połowę gazu, który zapewnia Europie Rosja. Włosi uzgodnili właśnie kontrakty na zakup gazu z Algierią, Angolą i Kongiem. Głównym rynkiem zbytu dla Nigerii są z kolei Hiszpania, Portugalia i […]
Czytaj całość
Ptaki, słonie i ludzie – próby adaptacji do zmian klimatu
Badacze w Amazon Biodiversity Center niedaleko Manaus przeanalizowali 77 gatunków ptaków w ciągu ostatnich 40 lat i stwierdzili, że prawie każdy znaleziony przez nich niemigrujący gatunek jest coraz mniejszy, a jedna trzecia badanych ptaków ma większe skrzydła. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tych zmian jest globalne ocieplenie – mniejsze ciała lepiej znoszą wyższe temperatury, a większe skrzydła […]
Czytaj całość
Climate Action Tracker i starania o neutralność emisyjną
Climate Action Tracker (CAT) to niezależna analiza naukowa, której celem jest śledzenie działań państw na rzecz klimatu i porównywanie ich z założeniami porozumienia paryskiego, aby „utrzymać ocieplenie klimatu znacznie poniżej 2°C i podjąć wysiłki na rzecz ograniczenia ocieplenia do 1,5°C”. Dzięki współpracy dwóch organizacji, Climate Analytics i NewClimate Institute, CAT od 2009 r. przygotowuje niezależną […]
Czytaj całość