13,2 proc. światowych wód jest niezakłóconych działalnością człowieka

13,2 proc. światowych wód jest niezakłóconych działalnością człowieka. Naukowcy z Australii określają je jako „dzikie”, co oznacza, że środowisko i ekosystem funkcjonuje w sposób niezakłócony przez m.in. rybołówstwo, transport morski czy zanieczyszczenia. Raport został opublikowany na stronie Current Biology.

Naukowcy przeanalizowali 15 różnych ludzkich aktywności, które mają wpływ na środowisko oceanów. Śledzili przepływ statków, analizowali raporty o zanieczyszczeniu wód z poszczególnych krajów i dane z satelitów. Badania nie pozwoliły na dokładne określenie, gdzie znajdują się miejsca z wysokim poziomem bioróżnorodności i różnorodności genetycznej, ale wiemy, że większość z nich występuje na obszarach Arktyki i Antarktyki, na wyspach Oceanu Spokojnego i na samym Pacyfiku. Co ciekawe mimo że miejsca te posiadają status morskich stref chronionych, tylko 4,9 proc. z nich znajduje się na terenie tych stref.
Na niszczenie ekosystemów wód wpływają: rybołówstwo, problemy powstające na lądzie, takie jak przenikanie substancji odżywczych z nawozów rolnych, chemikaliów ze źle kontrolowanych zakładów przemysłowych czy przemieszczanie się plastiku z rzek do oceanów.

Organizacja Narodów Zjednoczonych rozważa dopisanie do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza zapisu o ochronie i zrównoważonym korzystaniu z wód międzynarodowych obecnie nieobjętych ochroną.