4 mln mieszkańców stanu Asam, położonego w północno-wschodniej części Indii, zostało pozbawionych obywatelstwa

4 mln mieszkańców stanu Asam, położonego w północno-wschodniej części Indii, zostało pozbawionych obywatelstwa. Powodem jest aktualizacja wstępnej wersji Krajowego Rejestru Mieszkańców (NRC) – listy, na której znajdują się nazwiska osób, które potrafią udowodnić, że przybyły do stanu Asam przed 24 marca 1971 r. – dwa dni przed ogłoszeniem niepodległości Bangladeszu od Pakistanu. Dokumenty do NRC przekazało 32,9 mln osób, jednak 4 mln z nich zostało pozbawionych obywatelstwa. Ostateczny spis zostanie ogłoszony w grudniu br.

Urzędnicy twierdzą, że nielegalni imigranci z Bangladeszu mieszają się z populacją bengalską i używają fałszywych dokumentów. Zdaniem aktywistów rejestr jest wykorzystywany przez Asamczyków i hinduskich nacjonalistów jako pretekst do ataku na bengalską społeczność, ponieważ bengalczycy to mniejszość, którą stanowią głównie muzułmanie. Wielu z nich obawia się teraz masowych deportacji. Urzędnicy zapewniają jednak, że nikt nie zostanie natychmiastowo deportowany. Proces odwoławczy jest dostępny dla wszystkich, nawet jeśli to oznacza, że miliony ludzi będą żyły w zawieszeniu do czasu finalnej decyzji w sprawie ich statusu prawnego.

Policja spodziewa się wybuchu przemocy w całym stanie Asam, dlatego rząd centralny zaangażował 22 tys. pracowników organizacji paramilitarnych, aby opanować sytuację.

Po ogłoszeniu niepodległości przez Bangladesz w 1971 r. miliony ludzi uciekło do sąsiednich krajów, a wielu z nich trafiło do stanu Asam. W 1985 r. ówczesny premier Indii Rajiv Gandhi podpisał porozumienie, na mocy którego wszyscy, którzy nie mogą wykazać, że przybyli przed 24 marca 1971 r., zostaną pozbawieni praw wyborczych i wydaleni z kraju, ponieważ nie są „pełnoprawnymi obywatelami”.

Wpływ zmian klimatu na gospodarkę, zdrowie i występowanie katastrof
Na podstawie badania przeprowadzonego w 135 krajach oszacowano, że do 2050 r. zmiany klimatu mogą zmniejszyć światową roczną produkcję gospodarczą nawet o 4% i nieproporcjonalnie mocno uderzyć w państwa słabo i średnio rozwinięte. W badaniu eksperci wzięli pod uwagę np. rosnący poziom mórz oraz coraz częściej występujące fale ciepła, susze i gwałtowne burze. Najmniej dotknięta […]
Czytaj całość
Państwa prześladujące swoich obywateli na obczyźnie
Zdaniem think tanku Freedom House od 2014 r. co najmniej 31 państw złamało prawo międzynarodowe, prześladując za granicą swoich obywateli. Udokumentowano łącznie 607 morderstw, porwań oraz innego rodzaju ataków. Raport nie obejmuje cyberszpiegostwa i nękania w internecie. Chiny, Turcja i Egipt najczęściej atakują swoich obywateli przebywających na obcym terytorium. Chiny ścigają prześladowaną mniejszość ujgurską, a […]
Czytaj całość
Migranci i uchodźcy w Azji, Afryce i Europie
Tysiące ludzi ucieka przed konfliktami, przemocą i biedą, odbywając ryzykowną podróż przez granicę irańsko–turecką. Przejścia wzdłuż tej górskiej granicy są chronione betonowym murem z drutem kolczastym, który rozciąga się na długości 140 km. Nie powstrzymuje to jednak ludzi uciekających z Afganistanu, Pakistanu i Iranu. Według władz tureckich do połowy czerwca br. zatrzymano ok. 53 176 […]
Czytaj całość