BAN2401 – nowy lek na Alzheimera – przeszedł pierwsze próby kliniczne

BAN2401 nowy lek na Alzheimera – przeszedł pierwsze próby kliniczne w badaniu przeprowadzonym na większą skalę. Spowalnia on postępującą demencję i znacznie redukuje obszary w mózgu dotknięte chorobą. Rezultaty badania zaprezentowała Alzheimer’s Association 25 lipca na międzynarodowej konferencji w Chicago.

BAN2401 może być pierwszym lekiem skutecznie powstrzymującym zmiany w mózgu i symptomy choroby, która dotyka ok. 44 mln ludzi na świecie, a według szacunków liczba ta może trzykrotnie wzrosnąć do 2050 r.

W testach klinicznych wzięło udział 856 pacjentów z USA, Europy i Japonii, u których zdiagnozowano lekką demencję lub lekkie zaburzenie funkcji poznawczych. U każdego z nich wystąpiła też znaczna akumulacja amyloidów – białek, które gromadzą się w mózgu i powodują zmiany w nim.

161 pacjentów dostawało najwyższą dawkę leku w proporcji 10 mg na 1 kg masy ciała, co dwa tygodnie, pozostali mniejsze dawki lub placebo. W rezultacie u przyjmujących lek zaobserwowano spowolnienie zaburzeń funkcji poznawczych, w porównaniu z grupą przyjmującą placebo. Spośród pacjentów, którzy otrzymywali największą dawkę leku, u 81 proc. poziom amyloidów zmalał o 30 proc. względem grupy placebo. Poprawa stanu zdrowia tych pacjentów była widoczna po 18 miesiącach od rozpoczęcia stosowania leku. Badania dowiodły też, że leczenie Alzheimera jest najbardziej skuteczne, jeśli rozpocznie się je w początkowym stadium choroby. Stan mózgu zaczyna pogarszać się nawet 10 lat przed pełną demencją.

Mimo pozytywnych rezultatów BAN2401 musi przejść jeszcze kolejne testy zanim zostanie dopuszczony do użytku.

Choroba afektywna dwubiegunowa oraz depresja a nowotwory
Badacze z m.in. Uniwersytetu w Heidelbergu dokonali analizy 28 badań z całego świata, obejmujących ponad 22 mln pacjentów nowotworowych. Wg wyników ​​wskaźnik samobójstw w przypadku osób chorych na raka był o 85% wyższy niż w populacji ogólnej. Najwyższy wskaźnik samobójstw stwierdzono wśród pacjentów z nowotworem o najgorszych rokowaniach. W innym badaniu wzięto pod uwagę ok. […]
Czytaj całość
Nowe leki na superbakterie, katar sienny i zespół Tourette’a
Na bazie odkrytej w 2015 r. tejksobaktyny naukowcy z Uniwersytetu w Liverpoolu opracowali syntetyczne leki, dzięki którym będzie można uratować zdrowie i życie milionów ludzi. Działają one na oporne na inne leki superbakterie, nie uszkadzając tkanek chorej osoby, i niszczą szeroką gamę drobnoustrojów pobranych od pacjentów. W badaniu na myszach wyeliminowały również opornego na metycylinę […]
Czytaj całość
Różnice w organizacji mózgu u dziewcząt i chłopców ze spektrum autyzmu
Chemikalia środowiskowe, na których działanie jesteśmy cały czas narażeni, zaburzają gospodarkę hormonalną oraz są niebezpieczne dla zdrowia i rozwoju ludzi oraz zwierząt. Naukowcy z m.in. Uniwersytetu w Karlstad udowodnili, że złożone mieszanki substancji chemicznych zakłócających gospodarkę hormonalną wpływają na rozwój mózgu dzieci i przyswajanie przez nie języka. Jedna z przebadanych niebezpiecznych mieszanek zawierała ftalany, bisfenol […]
Czytaj całość