Zawarte w Tajlandii małżeństwo malezyjskiej pary, 41-letniego Che Abdula Karima z 11-letnią Ayu, jest analizowane przez malezyjskie agendy rządowe

Zawarte dwa miesiące temu w Tajlandii małżeństwo malezyjskiej pary, 41-letniego Che Abdula Karima z 11-letnią Ayu, jest obecnie analizowane przez malezyjskie agendy rządowe, również pod kątem nakłaniania nieletniej do stosunków seksualnych. Mężczyzna, mający już dwie żony i sześcioro dzieci, poślubił nieletnią córkę jednej ze swoich pracownic. Zrobił to jednak bez zgody sądu, za co został obciążony karą 450 dol. W lipcu Ayu została zabrana na testy dziewictwa do szpitala, jednak od tamtej pory nadal przebywa z mężem. W 2017 r. w Malezji wprowadzono kary za tzw. child grooming (uwodzenie nieletnich), co oznacza stworzenie więzi emocjonalnej z dzieckiem w celach seksualnych. Sprawa związku Che z Ayu wywołała tam debatę na temat utrzymania islamskich tradycji w nowoczesnej, wielokulturowej demokracji.

System prawny w Malezji jest podzielony. Mniejszości niemuzułmańskie (głównie z Chin i Indii) muszą przestrzegać prawa cywilnego, które zabrania ślubu z osobą nieletnią przed ukończeniem 18 roku życia. Na wyjątki pozwala tylko zgoda wysokiej rangi ministra stanu, z którego pochodzi osoba wnioskująca o pozwolenie. Natomiast muzułmanów obowiązuje prawo szariatu – sąd szariacki musi wydać pozwolenie na ślub z osobą nieletnią poniżej 16 roku życia i nie ma zapisu dotyczącego jej minimalnego wieku. Próby ujednolicenia prawa zostały odrzucone przez parlament. Były szariacki sędzia (ówczesny ustawodawca z ramienia partii rządzącej) podczas sesji parlamentarnej powiedział, że wygląd ciała nieletniej, jeśli przeszła okres dojrzewania, jest zbliżony do tego, jaki będzie w wieku 18 lat, więc jej wczesny wiek nie jest barierą do zawarcia małżeństwa.

Dziewczęta z biednych rodzin są wydawane za mąż ze względu na złą sytuację materialną. Zdarza się, że małżeństwa są też prawnie akceptowane m.in. z powodu ciąż pozamałżeńskich. W latach 2012-2016 na 2143 wnioski o pozwolenie na związek z nieletnią tylko 10 zostało odrzuconych przez sąd.

Malezyjskie Ministerstwo ds. Kobiet, Rodziny i Rozwoju Społeczeństwa w latach 2010-2015 odnotowało 9061 związków z nieletnimi (również chłopcami). Jak szacuje UNICEF, na świecie jest 650 mln dziewcząt i kobiet różnych wyznań, które wyszły za mąż zanim skończyły 18 lat. W państwach, gdzie większość stanowią muzułmanie, m.in. w Egipcie i Maroku, związki z nieletnimi są prawnie zabronione, a mimo to nadal powszechne.