Jedne z największych wycinek lasów na świecie zagrażają środowisku w Malezji

Jedne z największych wycinek lasów na świecie zagrażają środowisku w Malezji (m.in. orangutanom, którym grozi wyginięcie) i rdzennym mieszkańcom kraju. Orang Asli, dwustutysięczne plemię zamieszkujące Malezję, m.in. stan Kelantan, żyje dzięki lasom – tam znajdują leki, pożywienie i inne potrzebne materiały. Mieszkańcy obawiają się, że dalsza wycinka drzew będzie wymagała zmiany ich stylu życia.

Obszary lasów tropikalnych Malezji zmniejszają się, a ich miejsce zajmują palmy olejowe. Kraj jest drugim po Indonezji największym producentem oleju palmowego na świecie – wytwarza 39 proc. globalnej produkcji. W Kelantan i kilku innych stanach pozyskiwanie drewna jest jednym z głównych źródeł dochodu. Władze stanów są konstytucyjnie uprawnione do podejmowania decyzji związanych z ziemią, w tym do przyznawania zezwoleń na wycięcie drzew.

Nadzieją dla walczących o swoje prawa Orang Asli jest niedawna zmiana polityczna w Malezji. Nowy rząd obiecał chronić ich zwyczajowe prawa do ziemi i stworzyć jednostkę dbającą m.in. o interesy plemienia. W Kuala Lumpur prowadzone są też rozmowy nad przyszłością współpracy między politykami a przedstawicielami Orang Asli.

Olej palmowy jest składnikiem niemal połowy produktów dostępnych w supermarketach. Na świecie zużywa się rocznie ok. 60 mln ton. W ciągu 23 lat jego wykorzystanie wzrosło o 400 proc. Australijskie grupy ochrony przyrody od 10 lat naciskają na organy ustawodawcze, aby te wprowadziły etykiety na opakowaniach żywności. Obecnie zamiast nazwy olej palmowy” nadal pojawia się olej roślinny” lub tłuszcze roślinne”. W 2014 r. Unia Europejska wprowadziła wymóg oznaczania oleju palmowego na produktach, a teraz próbuje uchwalić zakaz stosowania go w biopaliwach, czego nie popiera Wielka Brytania.

Kryzys na rynku nawozów w Europie i rosnące ceny produktów
Od marca br. obowiązuje embargo na import nawozów mineralnych z Białorusi, która dostarczała ok. jednej trzeciej potażu sprowadzanego do UE. Niemcy są czwartym co do wielkości producentem potażu na świecie (9% światowej produkcji), a lokalne firmy korzystają na embargu i rosnących cenach nawozów. Większość składników nawozów mineralnych w Niemczech jest wydobywana na wschodzie kraju, w […]
Czytaj całość
Rolnictwo zero waste, farmy wertykalne i plantacje palmy olejowej
Songhaï, czyli rolniczy projekt zero waste, rozpoczął się w Beninie w 1985 r. w związku z panującymi wtedy w Etiopii suszą i głodem. Naukowiec Godfrey Nzamujo, założyciel i dyrektor projektu, dąży do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce, rozwoju zrównoważonego rolnictwa, ochrony środowiska i tworzenia miejsc pracy. Model Songhaï to również laboratorium dla nowoczesnego społeczeństwa afrykańskiego […]
Czytaj całość
Najbardziej zrównoważone ekologicznie miasta świata
Canberra została uznana za najbardziej zrównoważone ekologicznie miasto świata, biorąc pod uwagę wykorzystanie energii odnawialnej, poziom zanieczyszczenia, emisję dwutlenku węgla, procent terenów zielonych, natężenie ruchu i ceny nieruchomości. Stolica Australii wytwarza 48% potrzebnej energii ze źródeł odnawialnych. Na drugim miejscu znalazł się Madryt, a na trzecim – Brisbane. Najniżej sklasyfikowano Nowe Delhi i Dżuddę, miasto […]
Czytaj całość