Nie ma wątpliwości naukowych: człowiek ma wpływ na globalne ocieplenie

YouTube to także platforma do propagowania filmów podważających teorie naukowe o zmianach klimatu oraz filmów przedstawiających teorie spiskowe na ten temat. Według badania organizacji Frontiers in Communication z 20 najbardziej popularnych filmów w serwisie, dotyczących ośmiu haseł związanych ze zmianami klimatu, 18 podaje teorie zgodne z ustaleniami Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Jednak bardziej szczegółowe wyszukiwania często kierowały do filmów, których autorzy nie zgadzali się z wynikami badań naukowych. Co więcej, tylko jeden ze wspomnianych 18 filmów próbował obalić którąś z teorii spiskowych. YouTube był już krytykowany za brak reakcji na szerzenie dezinformacji za pomocą filmów publikowanych w serwisie.

Administracja prezydenta Trumpa jest sceptycznie nastawiona do nauki badającej zmiany klimatyczne. Raporty badaczy są ignorowane, wpływ człowieka na globalne ocieplenie usuwany z opracowań, a naukowcy w ramach protestu odchodzą z pracy. Inni, jak np. dr Maria Caffrey, tracą pracę, ponieważ zajmują się wpływem człowieka na zmiany klimatu, więc ich kariera jest blokowana przez administrację prezydenta.

Obszerne dane historyczne pokazują, że zmiany temperatury w ciągu ostatnich 2 tys. lat nigdy nie były tak szybkie i rozległe jak w ostatnich dziesięcioleciach. Naukowcy podkreślają, że nie ma już żadnych naukowych wątpliwości: człowiek ma wpływ na globalne ocieplenie. Trzy niezależne od siebie badania, oparte na analizie danych z 700 rejestrów pośrednich zmian temperatury, takich jak drzewa, lód i osady, pobrane ze wszystkich kontynentów, wykazały, że żadna z wcześniejszych zmian klimatycznych nie objęła więcej niż połowy globu. Natomiast obecne ocieplenie jest odczuwalne w każdym miejscu na Ziemi – wszędzie padają rekordy temperatur. Głównym powodem ocieplenia jest czynnik ludzki: m.in. emisja gazów cieplarnianych, wycinanie lasów i hodowla zwierząt.