Trwa masowa wycinka lasów Amazonii

Unia Europejska opracowała plan ochrony i przywracania terenów zalesionych na świecie, który obejmuje współpracę z rządami państw w celu lepszego wykorzystania ziemi i zasobów, zarządzania łańcuchami dostaw i prowadzenia badań. Plan, jak twierdzą działacze na rzecz ochrony środowiska, ma pomóc rozwiązać problem wylesiania, spowodowany w dużej mierze spożyciem soi, czekolady, mięsa i innych produktów. Ok. 80% wycinki lasów na świecie jest związane z pozyskaniem terenu pod rolnictwo lub wypas zwierząt hodowlanych, a Europa to jeden z największych rynków konsumenta na świecie. To tutaj trafia 36% światowego importu zbóż i bydła hodowanego na terenach uzyskanych dzięki wylesianiu.

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro zaprzeczył, że trwa masowa wycinka lasów Amazonii i zakwestionował rządowe dane satelitarne, które wskazują na dramatyczny wzrost wylesiania w maju i czerwcu 2019 r. Podkreślił także przynależność tych terenów do Brazylii. „Niech Europa martwi się o siebie, tam już zniszczyła środowisko” – dodał Bolsonaro. Wg danych satelitarnych wylesianie Amazonii postępuje – co minutę znika obszar zalesiony wielkości ponad trzech boisk piłkarskich. Tylko w lipcu (stan na 27.07) wycięto 1345 kilometrów kwadratowych lasów deszczowych. Naukowcy obawiają się, że w pewnym momencie wylesiania nastąpi punkt krytyczny – zdegradowany las zacznie zamieniać się w sawannę i nie będzie w stanie się odrodzić. Tropikalne lasy deszczowe to najważniejsze miejsca składowania dwutlenku węgla. CO₂ jest tam zamknięty w glebie i drzewach. Amazonia to największy na świecie las tropikalny. Jej ochrona ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania niekontrolowanym zmianom klimatu. To również miejsce o największej bioróżnorodności na Ziemi, co sprawia, że jego ​​ochrona spowalnia proces wymierania roślin i zwierząt. Ponadto Amazonia jest domem dla setek tysięcy rdzennych mieszkańców i ponad 400 plemion. W wielu przypadkach walczą oni o obronę swojej ziemi przed prywatnymi korporacjami, drwalami i górnikami. W ciągu ostatnich 50 lat jedna piąta lasów w Amazonii została wycięta.