Hybrydy ludzi i zwierząt pozwolą ratować ludzkie życie

Chimera to „organizm składający się z tkanek o różnych genotypach”. Takie eksperymenty mogą uratować ludzkie życie, ale są też etycznie kontrowersyjne. Idea hybryd ludzi i zwierząt zaciera granicę między gatunkami. Istnieją już hybrydy zwierząt, np. muły, lub wiele rodzajów hybryd roślin, które stworzyli ludzie.

W sierpniu 2019 r. naukowcy pracujący w Chinach ogłosili, że stworzyli pierwsze zarodki chimery małpy i człowieka. Celem eksperymentu jest zbadanie sposobów wykorzystania zwierząt do hodowli narządów ludzkich na potrzeby przeszczepów. W 2017 r. naukowcy z Instytutu Salka w Kalifornii próbowali wyhodować zarodki zawierające komórki ludzi i świń, co okazało się bardzo trudne. Japonia uchyliła niedawno zakaz tworzenia chimer. Japońscy naukowcy planują wprowadzić ludzkie komórki macierzyste do organizmów myszy lub szczurów, aby wyhodować u zwierząt ludzką trzustkę. W 2017 r. portugalscy naukowcy stworzyli wirus chimery wirusa mysiego połączyli z ludzkim genem wirusowym co umożliwiło zbadanie nowych sposobów leczenia raka wywołanego zakażeniem wirusem opryszczki u ludzi. 

Naukowcy z Instytutu Roślin w Edynburgu wyhodowali stado owiec, które posiada gen przenoszący dziedziczną i śmiertelną chorobę Spielmeyera-Vogta-Sjögrena (chorobę Battena). Badacze przyznają, że ich metoda naukowa może być uważana za kontrowersyjną, ponieważ wymaga wyhodowania zwierząt, które są „zaprogramowane na umieranie”. Podkreślają jednak, że ich celem jest złagodzenie cierpień ludzi.