Morderstwa działaczy na rzecz ochrony środowiska i obrońców ziemi w 2019 r.

Organizacja pozarządowa Global Witness poinformowała o największej liczbie morderstw działaczy na rzecz ochrony środowiska i obrońców ziemi od rozpoczęcia corocznych badań 10 lat temu. W 2019 r. 212 osób zginęło, sprzeciwiając się m.in. nielegalnemu pozyskiwaniu drewna, wydobyciu surowców naturalnych czy wylesianiu terenów, np. pod wielkie farmy rolnicze. Najwięcej działaczy zginęło w Kolumbii (64) i na Filipinach (43). Dwie trzecie morderstw miało miejsce w Ameryce Łacińskiej. W samej Amazonii zginęło 33 działaczy. 40% ofiar pochodziło ze społeczności tubylczych, które bronią praw do zamieszkiwanych przez siebie terenów. W 2018 r. doszło do 164 morderstw działaczy na rzecz ochrony środowiska i obrońców ziemi. 

Organizacja Global Witness odnotowała również ataki, pozwy sądowe, aresztowania, kampanie oczerniające i zastraszające działaczy w 21 państwach świata. Na Filipinach przywódcy rdzennego ludu Manobo, którzy sprzeciwiają się wydobyciu węgla na terenach należących do ich społeczności, są łączeni z działalnością komunistycznych rebeliantów i ścigani przez grupy paramilitarne. Według Global Witness co najmniej 119 działaczy i rolników zginęło na Filipinach od czasu objęcia urzędu przez prezydenta Rodrigo Duterte w 2016 r.

Rząd Norwegii kontynuuje wydawanie pozwoleń na budowę farm wiatrowych na ziemiach rdzennego ludu Saamów. W kwietniu 2020 r. firma Eolus Vind rozpoczęła prace nad budową elektrowni wiatrowej Öyfjellet, co doprowadziło do konfliktu między norweskimi władzami, korporacją i społecznością Saamów. Projekt narusza zrównoważony sposób życia mieszkańców tych ziem. Ich częściowo udomowione renifery unikają wypasu na obszarach, gdzie mogą widzieć lub słyszeć turbiny wiatrowe. Elektrownia Öyfjellet zakłóci migrację reniferów, zwłaszcza ciężarnych matek i nowo narodzonych cieląt w okresie zimowym.

Zwierzęta i nauka – wilki, węże i pawiany
Po zbadaniu genomu ok. 1300 wilków badacze z Norweskiego Instytutu Nauki i Technologii doszli do wniosku, że zamieszkujące obecnie Norwegię i Szwecję wilki migrowały z Finlandii i nie mają genetycznych pozostałości po populacji, która żyła tam wcześniej przez ok. 12 tys. lat. Ostatni jej przedstawiciele zniknęli ok. 1970 r. w wyniku polowań i konfliktu z […]
Czytaj całość
Mapa bioróżnorodności pszczół i encyklopedia zapachu
W Bombaju powstała pierwsza mapa przedstawiająca bioróżnorodność liczącej 20 mln mieszkańców metropolii. Projekt ma za zadanie m.in. informować młodzież o dzikiej przyrodzie w mieście oraz zwrócić uwagę rządu Indii na konieczność ochrony tego bogatego środowiska. Bombaj, finansowa stolica Indii, powstał w wyniku połączenia siedmiu wysp i rekultywacji gruntów. Utrata lasów namorzynowych i wylesianie to obecnie główne problemy środowiskowe miasta, które […]
Czytaj całość
Miasta świata najbardziej przyjazne pieszym
Londyn, Paryż, Bogota i Hongkong to najbardziej przyjazne pieszym miasta świata. Umożliwienie poruszania się pieszo po miastach ma kluczowe znaczenie dla poprawy zdrowia mieszkańców, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych produkowanych przez transport oraz budowania silniejszych lokalnych społeczności i gospodarek. Zastosowano trzy kryteria przy tworzeniu rankingu miast: odsetek osób mieszkających w promieniu 100 m od miejsc wolnych od samochodów; […]
Czytaj całość