Spadek produkcji i konsumpcji mięsa na świecie w czasie pandemii

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa szacuje, że produkcja mięsa spadła w 2019 r. i prognozuje dalszy spadek w 2020 r. Globalna produkcja mięsa w 2018 r. wyniosła 340 mln t, z czego 302 mln t stanowiła wołowina, wieprzowina i mięso drobiowe. Ilość wołowiny jako procent całkowitej produkcji mięsa systematycznie maleje: w 1961 r. wyniósł 39%, a w 2018 r. – 20%. Udział wieprzowiny w produkcji mięsa jest taki sam i wynosi 35%. Natomiast produkcja mięsa drobiowego zwiększyła się w latach 1961–2018 z 11% do 34%. Prognozowany spadek średniej konsumpcji mięsa na mieszkańca Ziemi w 2020 r. wyniesie 3%.

Somalia straci 500 mln dol. z powodu zdecydowanego ograniczenia liczby uczestników muzułmańskiej pielgrzymki hadżdż w 2020 r. (do 1000 osób już przebywających w kraju). Miliony sztuk żywego inwentarza z Somalii nie zostaną tym razem wysłane do Arabii Saudyjskiej, aby nakarmić nimi zazwyczaj ok. 2 mln pielgrzymów. Może to doprowadzić do utraty środków do życia dziesiątek tysięcy ludzi. Według raportu czasopisma Veterinary Medicine and Science z 2019 r. Arabia Saudyjska importuje ponad 3 mln kóz, owiec, bydła i wielbłądów podczas okresu pielgrzymkowego.

Ograniczenia związane z koronawirusem spowodowały, że w Senegalu brakuje owiec, które są składane w ofierze podczas obchodów Id al-Adha – największego święta w islamie. Ceny zwierząt są zbyt wysokie dla wielu Senegalczyków: obecnie za jedną owcę trzeba zapłacić ok. 170 dol., w ub.r. było to 140 dol. Rząd stworzył cyfrową platformę, na której sprzedawcy mogą publikować zdjęcia owiec, a klienci oglądać i kupować wybrane zwierzęta. W ten sposób ogranicza się uczestnictwo ludzi w tradycyjnych targach. Hodowcy i handlarze owiec, kóz i bydła z Indii, Bangladeszu i Pakistanu również oferują żywy inwentarz w serwisach internetowych, na platformach społecznościowych i w aplikacjach z powodu obostrzeń związanych z koronawirusem.

Czytaj całe wydanie