Autonomiczne statki i pojazdy podwodne oraz „roboty-zabójcy”

Według badań przeprowadzonych przez Human Rights Watch 30 państw opowiedziało się za uchwaleniem międzynarodowego traktatu eliminującego możliwość produkowania i używania w pełni autonomicznej broni. Badacze ostrzegają przed sytuacją, w której systemy uzbrojenia są w stanie same wybierać i zabijać cele bez nadzoru człowieka. Raport zawiera przegląd polityki 97 państw, które od 2013 r. przeprowadziły publiczne debaty o tzw. robotach-zabójcach.

Firmy zajmujące się badaniami morskimi, szukaniem niewybuchów na dnie morskim i pracami przy budowie morskich farm wiatrowych inwestują w technologię AI w związku z pracami wykonywanymi przez podwodne roboty. Autonomiczne pojazdy podwodne (AUV) będą mogły wykonywać prace geodezyjne bez większego nadzoru człowieka i przesyłać dane do inspektorów przebywających w biurach. System sztucznej inteligencji do rozpoznawania obiektów na dnie morskim, opracowany na podstawie danych zebranych na morzu, jest już gotowy. Jego przygotowanie trwało cztery lata.

Zrobotyzowany, bezzałogowy statek USV Maxlimer zakończył 22-dniowy rejs, którego celem było mapowanie obszaru dna morskiego na Atlantyku. Jego misja była sterowana drogą satelitarną z bazy w Tollesbury we wschodniej Anglii. Statek wyruszył z Plymouth i przepłynął 460 km. Dzięki echosondzie mapował ponad 1000 km kw. obszaru szelfu kontynentalnego do głębokości ok. 1 km. Poruszał się powoli, z prędkością do 4 węzłów (7 km/h). Rozwiązania robotyczne będą niezbędne do przeprowadzenia odpowiednich prac w celu poznania dna oceanicznego, ponieważ cztery piąte jego powierzchni nie zostało jeszcze zbadane w zadowalającej rozdzielczości.