Polityka imigracyjna Grecji, Włoch i Litwy

Grecka policja oskarża członków zagranicznych pozarządowych organizacji pomocowych o ułatwianie nielegalnego wjazdu imigrantom do kraju oraz o dostarczanie im informacji dotyczących działania greckiej straży przybrzeżnej. Władze państwa sugerują ponadto, że część grup pomocowych pomaga przemytnikom pod przykrywką udzielania pomocy humanitarnej, a Turcja nie powstrzymuje łodzi przemycających imigrantów przed opuszczeniem swojego wybrzeża. Grecja z kolei jest oskarżana przez organizacje humanitarne i państwa Unii Europejskiej o nieodpowiednie traktowanie imigrantów i łamanie ich praw.

Włochy wywierają presję na pozostałe państwa UE, aby otworzyły porty dla imigrantów uratowanych na morzu. We włoskiej koalicji rządowej wzmaga się napięcie polityczne w związku z szybkim wzrostem liczby przybyszów latem br. na południowych wybrzeżach kraju. Imigranci wyruszają głównie z Libii, dokąd trafiają z pogrążonej w kryzysie politycznym i gospodarczym Tunezji.

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca ostrzegł, że decyzja Litwy o wydaleniu imigrantów próbujących przedostać się z sąsiedniej Białorusi jest niezgodna z prawem międzynarodowym. Litewski rząd poinformował wcześniej, że ​​zastrzega sobie prawo do użycia siły do powstrzymania nielegalnej imigracji, organizacje ochrony praw człowieka podkreślają jednak obowiązek wszystkich narodów do otoczenia ochroną osób słabszych, o czym mówi m.in. Konwencja dotycząca statusu uchodźców i Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. W 2021 r. na Litwę przedostało się z Białorusi ok. 4090 imigrantów, pochodzących głównie z Iraku.

Polityka UE, Japonii i Nowej Zelandii wobec migrantów
Rząd Nowej Zelandii zamierza utrudnić migrację i pracę w kraju osobom, które zostaną uznane za pracowników o niskich kwalifikacjach i zarobkach. Zmienią się m.in. kategorie wiz oraz minimalne wymagania pracodawców wobec pracowników. Nowozelandzkie władze chętnie przyjmą natomiast wykwalifikowanych migrantów. Wysoki poziom migracji przyczynił się do 30-procentowego wzrostu populacji Nowej Zelandii od wczesnych lat 90. Japoński […]
Czytaj całość
Tysiące zaginionych migrujących dzieci w Europie
18 292 migrujących i pozbawionych opieki dorosłych dzieci zaginęło po przybyciu do krajów europejskich – m.in. do Grecji, Włoch i Niemiec – między styczniem 2018 a grudniem 2020 r. To średnio prawie 17 dzieci dziennie. Według dostępnych danych 90% zaginionych stanowili chłopcy, a ok. jedno na sześcioro dzieci miało mniej niż 15 lat. Większość z […]
Czytaj całość
Terroryzm i najbardziej niebezpieczne państwa świata
Libia, Syria, Afganistan, Jemen, Mali, Somalia, Sudan Południowy i Republika Środkowoafrykańska wraz z częścią Nigerii, Demokratycznej Republiki Konga (DRK), Egiptu, Pakistanu, Iraku i Ukrainy będą należeć do najbardziej niebezpiecznych państw w 2021 r. Zestawienie opracowali specjaliści ds. medycyny i bezpieczeństwa, reprezentujący firmę International SOS. Podzielili oni państwa na pięć kategorii ryzyka na podstawie zagrożenia przemocą polityczną […]
Czytaj całość