Prawa kobiet w Afganistanie i rdzenne mieszkanki USA

Zmiany klimatu gruntownie zmieniają relacje między rdzennymi kobietami a ziemią przodków, którą zarządzają. Pożary, susze i niski poziom wód w zbiornikach uniemożliwiają m.in. przeprowadzanie ceremonii religijnych w świętych dla rdzennej ludności miejscach. Dzieje się tak w przypadku plemienia Pit River w północnej Kalifornii. Rdzenne mieszkanki USA muszą się ewakuować z rodzinnych stron, a tym samym tracą dostęp do świętych dla siebie ziem, które są integralną częścią ich praktyk kulturowych. 

Według działaczy organizacji charytatywnej Tommy’s w Wielkiej Brytanii wiele kobiet cierpiących na zaburzenia lękowe i zespół stresu pourazowego (PTSD) po utracie ciąży nie otrzymuje odpowiedniego wsparcia. Agencja rządowa National Health Service otacza opieką tylko te pacjentki, które doświadczyły trzech kolejnych poronień. 20% kobiet, które poroniły, cierpi na PTSD, 16–18% boryka się z zaburzeniami lękowymi i depresją, a ryzyko popełnienia samobójstwa jest wśród nich czterokrotnie większe.

Wyniki badań przeprowadzonych w Afganistanie przez Human Rights Watch wykazały, że słaby nacisk władz na wdrożenie ustawy o eliminacji przemocy wobec kobiet (EVAW) pozbawił wiele Afganek poczucia bezpieczeństwa i dostępu do sprawiedliwej opieki prawnej, zwłaszcza w świetle postępów militarnych talibów. Ustawa penalizowała 22 formy nadużyć wobec kobiet, m.in. gwałt, pobicie i przymusowe małżeństwo. Policja, prokuratorzy i sędziowie często zniechęcają kobiety do składania skarg na swoich oprawców i zmuszają je do prowadzenia mediacji w rodzinie lub pogodzenia się z mężami.

Zielony transport – EuroVelo, prom na wodór i paliwo lotnicze z sinic
Integracja ruchu rowerowego z Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T) wpłynie na ograniczenie emisji oraz zmniejszy zależność Unii Europejskiej od paliw kopalnych (w tym tych pochodzących z Rosji). Zdaniem Philipa Amarala, dyrektora ds. polityki i rozwoju Europejskiej Federacji Cyklistów, można połączyć TEN-T z EuroVelo, siecią 17 dalekobieżnych tras rowerowych na kontynencie, które przecinają 42 kraje i liczą […]
Czytaj całość
Złoto z e-odpadów, wódka z CO₂ i stambulscy zbieracze makulatury
Zbieracze makulatury w Stambule to często uchodźcy z Pakistanu i Afganistanu. Akceptują niższe pensje i niekorzystne warunki zatrudnienia – pracują na akord, zarabiają od 4,5 do 7 euro dziennie, a ich wyładowane makulaturą wózki ważą do 70–80 kg. Zbieracze mogą czasami liczyć na bezpłatne zakwaterowanie w zatłoczonych mieszkaniach. Jeśli oszczędzają, mogą wysłać rodzinom w ojczyznach […]
Czytaj całość
Upały w miastach, pociągi „chill-out” i system „Medusa”
Prawie 25% populacji świata, mieszkającej w miastach, zagrażają śmiertelne w skutkach upały, potęgowane przez asfalt, beton i ubogą roślinność miejską. Od lat 80. XX w. ekspozycja na niebezpieczne dla zdrowia i życia miejskie upały (więcej niż 30°C w skali temperatury mokrego termometru) uległa potrojeniu. W latach 1983–2016 w Dhace, stolicy Bangladeszu, liczba osobodni z zabójczym […]
Czytaj całość