Aborcja i poronienie a zdrowie psychiczne kobiet

Jedna na sześć kobiet, które tracą dziecko we wczesnej ciąży (przed 12 tyg.) lub w wyniku ciąży pozamacicznej, doświadcza długotrwałych objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD). W badaniu wzięło udział ponad 650 kobiet. 29% z nich miało objawy zespołu stresu pourazowego miesiąc po utracie ciąży (u 24% z nich pojawiły się objawy lękowe, u 11% – objawy depresji), a 18% – po 9 mies. od utraty ciąży (17% z nich miało objawy lękowe i 6% – objawy depresji). W Wielkiej Brytanii co czwarta ciąża kończy się poronieniem (większość z nich występuje przed 12 tyg. ciąży). Każdego roku dochodzi do 250 tys. poronień i 10 tys. ciąż pozamacicznych. W grupie kontrolnej kobiet, u których ciąża przebiegała normalnie, 13% badanych miało objawy lękowe, a 2% – depresję miesiąc po porodzie. 

Z badań przeprowadzonych w 21 stanach USA wynika, że 95% z 667 kobiet uważa, że postąpiły właściwie, decydując się na aborcję. Przez pięć lat 11 razy zadawano uczestniczkom pytanie, czy odczuwają smutek, poczucie winy, ulgę, żal, gniew lub szczęście z powodu swojej decyzji. Ulga była najczęstszą odpowiedzią. Badacze podkreślają, że ​​mieszane emocje, na przykład poczucie winy i ulga, są powszechne u kobiet bezpośrednio po zabiegu aborcji, ale „zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje słabły w ciągu pierwszych dwóch lat, a następnie stabilizowały się. Przekonanie o słuszności decyzji pozostawało na stałym i wysokim poziomie”.

54% kobiet stwierdziło, że decyzja o przerwaniu ciąży była bardzo trudna lub dość trudna. Pozostałe 46% uważało, że nie była trudna. Autorzy badania twierdzą, że ich praca powinna pomóc w odrzuceniu przekonania, że kobiety ponoszą „emocjonalną krzywdę” lub są „emocjonalnie zranione” z powodu poddania się zabiegowi aborcji.

Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa i zdrowie kobiet w ciąży
Niedokrwistości sierpowatokrwinkowej można uniknąć, jeżeli para planująca dziecko zdecyduje się na przeprowadzenie testu. Proste badanie krwi wykryje, czy każdy z rodziców ma zmutowany gen, który – jeśli zostanie odziedziczony po obojgu z nich – może spowodować chorobę u dziecka. W USA ok. 100 tys. osób cierpi na powodującą ból, udary i niewydolność narządów niedokrwistość sierpowatokrwinkową. […]
Czytaj całość
Wyzysk w domach dziecka i architektura dla bezdomnych
Organizacja Lumos alarmuje, że ok. 5,4 mln dzieci na świecie żyje w domach dziecka, gdzie łamane są prawa małoletnich. Dzieci stanowią przedmiot handlu, są wykorzystywane seksualnie, zmuszane do żebractwa, pracy i występów na rzecz darczyńców po to, by uzyskać fundusze na działalność instytucji opiekuńczych. W Ghanie małoletnich sprzedawano do pracy na plantacjach kakaowca i w […]
Czytaj całość
Międzynarodowe sankcje nałożone na Birmę oraz Iran
Australia zawiesiła współpracę wojskową z Birmą w związku z zamachem stanu, do którego doszło 1 lutego 2021 r. Środki finansowe z programu szkolenia obronnego zostaną przekazane na cele związane m.in. z nauką języka angielskiego. Australijskie władze przekierują również pomoc do organizacji pozarządowych w odpowiedzi na eskalację przemocy podczas tłumienia cywilnych manifestacji przez wojskową juntę. Według […]
Czytaj całość