Edukacja i szanse na rozwój młodych ludzi

Wojna domowa w Libii wpływa na rozwój dzieci i młodzieży m.in. w taki sposób, że wielu uczniów ma zespół stresu pourazowego i nie chce kontynuować edukacji. Pozostali coraz częściej wyjeżdżają z kraju po ukończeniu szkoły, aby uniknąć bezrobocia i trudnej sytuacji życiowej. Jedynie połowa ze 100 tys. studentów University of Tripoli ma szansę znaleźć pracę w Libii.

Prawie jedna trzecia nastoletnich dziewcząt z najbiedniejszych gospodarstw domowych na świecie nigdy nie chodziła do szkoły. Gospodarstwa zostały podzielone na pięć kategorii zamożności, a raport mówi o sytuacji dziewcząt w najuboższej jednej piątej z nich. Dyskryminacja ze względu na płeć, ubóstwo i pochodzenie etniczne najczęściej przeszkadza najbiedniejszym dzieciom w uzyskaniu dobrego wykształcenia, wynika z danych UNICEF. Badanie wykazało, że największe różnice w wydatkach na edukację istnieją w 10 krajach Afryki (m.in. w Gwinei i Republice Środkowoafrykańskiej). Średnio czterokrotnie więcej środków przeznacza się tam na najbogatsze dzieci niż na te najbiedniejsze.

W 2018 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zapytała 15-latki o wymarzone zawody. Uczennice najchętniej chciałyby zostać lekarkami, nauczycielkami, menedżerkami, prawniczkami, pielęgniarkami i położnymi, psycholożkami, projektantkami, lekarkami weterynarii, policjantkami i architektkami. Uczniowie z kolei myślą o wykonywaniu zawodu inżyniera, menedżera, lekarza, specjalisty z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych, sportowca, nauczyciela, policjanta, mechanika samochodowego, prawnika i architekta. Odpowiedzi nastolatków niewiele różnią się od tych, których ich rówieśnicy udzielili w podobnym badaniu w 2000 r., chociaż w międzyczasie nastąpiły duże zmiany na rynku pracy.

Migranci i uchodźcy w Azji, Afryce i Europie
Tysiące ludzi ucieka przed konfliktami, przemocą i biedą, odbywając ryzykowną podróż przez granicę irańsko–turecką. Przejścia wzdłuż tej górskiej granicy są chronione betonowym murem z drutem kolczastym, który rozciąga się na długości 140 km. Nie powstrzymuje to jednak ludzi uciekających z Afganistanu, Pakistanu i Iranu. Według władz tureckich do połowy czerwca br. zatrzymano ok. 53 176 […]
Czytaj całość
Polityka UE, Japonii i Nowej Zelandii wobec migrantów
Rząd Nowej Zelandii zamierza utrudnić migrację i pracę w kraju osobom, które zostaną uznane za pracowników o niskich kwalifikacjach i zarobkach. Zmienią się m.in. kategorie wiz oraz minimalne wymagania pracodawców wobec pracowników. Nowozelandzkie władze chętnie przyjmą natomiast wykwalifikowanych migrantów. Wysoki poziom migracji przyczynił się do 30-procentowego wzrostu populacji Nowej Zelandii od wczesnych lat 90. Japoński […]
Czytaj całość
Pokój w Mali i kryzys w Republice Środkowoafrykańskiej
W Republice Środkowoafrykańskiej ogłoszono stan wyjątkowy po ataku rebeliantów na konwój z zaopatrzeniem oraz Bangi, stolicę kraju. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że ok. 100 tys. osób zostało wysiedlonych od połowy grudnia 2020 r., kiedy grupy rebeliantów lojalne wobec byłego prezydenta François Bozizégo utworzyły Koalicję Patriotów na rzecz Zmian (CPC) i przeciwstawiły się władzy prezydenta Faustina-Archange’a […]
Czytaj całość