Najlepszy rok w historii?

2019 był prawdopodobnie najlepszym rokiem w historii, biorąc pod uwagę dane dotyczące śmiertelności dzieci, stopnia analfabetyzmu dorosłych i zachorowalności. W 1950 r. 27% dzieci umierało przed ukończeniem 15 lat. Teraz jest to ok. 4%. 50 lat temu większość ludzi na świecie była niepiśmienna, a obecnie prawie 90% dorosłych potrafi czytać i pisać. Poziom edukacji kobiet rośnie szczególnie szybko. Maleje liczba zachorowań na polio, ślepotę rzeczną, słoniowaciznę i AIDS. W ostatnich latach średnio każdego dnia kolejne 325 tys. osób otrzymało dostęp do energii elektrycznej, ponad 200 tys. osób uzyskało dostęp do wody, a ok. 650 tys. osób po raz pierwszy skorzystało z internetu. W 1981 r. ok. 42% ludzi na świecie żyło, wydając nie więcej niż ok. 2 dol. dziennie (to granica skrajnego ubóstwa według ONZ). Obecnie ok. 10% ludności świata żyje za nie więcej niż 2 dol. dziennie. „Trzy rzeczy są jednocześnie prawdą. Świat jest znacznie lepszy, świat jest straszny i świat może być znacznie lepszy” – podsumowuje Max Roser, ekonomista.

W 2019 r. majątek netto najbogatszych 500 osób na świecie wzrósł o 25% i wynosi łącznie 5,9 bln dol., czyli o 1,2 bln dol. więcej niż w 2018 r. Według indeksu miliarderów Bloomberga (Bloomberg Billionaires Index) 52 osoby z listy mają mniejszy majątek niż rok temu, m.in. Jeff Bezos, który pozostał jednak najbogatszym człowiekiem świata.

Fundusze inwestycyjne typu ETF (exchange-traded fund) znalazły się wśród 10 funduszy ostatniej dekady, mających największą stopę zwrotu, która zbliżyła się do 2000% w niektórych przypadkach. Jednak eksperci i analitycy ostrzegają, że tak duże zwroty z inwestycji w tzw. fundusze lewarowane mogą się nie powtórzyć w nadchodzącej dekadzie.