Wykorzystywanie nieletnich i niewolnicza praca dzieci

Skala wykorzystania nieletnich w Wielkiej Brytanii przez świat przestępczy jest najwyższa od epoki wiktoriańskiej. Ofiarami gangów są często młodzi ludzie, którzy nie radzą sobie z systemem edukacji, a nawet są z niego wykluczeni ze względów dyscyplinarny, ponieważ ocenia się ich jako osoby sprawiające kłopoty. Według oficjalnych danych liczba Brytyjczyków zidentyfikowanych jako ofiary współczesnego niewolnictwa w Wielkiej Brytanii wzrosła o 72% w ciągu ostatniego roku, a liczba zgłoszeń dzieci jako ofiar współczesnego niewolnictwa wzrosła osiem razy w ciągu ostatnich czterech lat. Najczęściej nastolatki są wykorzystywane seksualnie, jako siła robocza, przy kradzieżach oraz w biznesie narkotykowym jako dealerzy środków odurzających. Nieletni bywają często zatrudniani przez gangi, które przewożą narkotyki z obszarów miejskich na wieś. Obecnie policja prowadzi 1739 dochodzeń w sprawach dzieci i dorosłych, będących ofiarami współczesnego niewolnictwa. W styczniu 2016 r. było to zaledwie 180 dochodzeń.

W Demokratycznej Republice Konga dziesiątki tysięcy dzieci pracuje bez odpowiedniej odzieży ochronnej w kopalniach przy wydobyciu toksycznego kobaltu, używanego do produkcji baterii litowych w samochodach elektrycznych, telefonach i komputerach. Ponad 60% kobaltu pochodzi właśnie z Demokratycznej Republiki Konga, jednego z najbiedniejszych i najbardziej niestabilnych państw na świecie. Wydobycie tego metalu wiąże się z łamaniem praw człowieka, korupcją, niszczeniem środowiska i pracą dzieci, które skarżą się na maltretowanie fizyczne i molestowanie seksualne. Organizacja non profit International Rights Advocates, w imieniu rodzin poszkodowanych, wniosła do sądu w Waszyngtonie pozew przeciwko największym firmom technologicznym na świecie Apple, Google, Dell, Microsoft i Tesla. Miały one wspierać i zachęcać do działania firmy wydobywcze, które czerpały zyski z przymusowej pracy dzieci w niebezpiecznych warunkach, co doprowadziło do ​​śmierci i poważnych obrażeń nieletnich pracowników.

Pływające miasto w Busan i brytyjski projekt „Nie koś trawnika w maju”
W Busan w Korei Południowej ma powstać pierwsze na świecie „pływające miasto” – rozwiązanie dla społeczności przybrzeżnych zagrożonych podnoszeniem się poziomu mórz w związku z kryzysem klimatycznym. Budynki będą skupione na pływających platformach, połączonych ze sobą i z lądem za pomocą kładek dla pieszych. Platformy dostosowują się do zmian poziomu morza. Pływające miasto będzie przeznaczone […]
Czytaj całość
Rolnictwo zero waste, farmy wertykalne i plantacje palmy olejowej
Songhaï, czyli rolniczy projekt zero waste, rozpoczął się w Beninie w 1985 r. w związku z panującymi wtedy w Etiopii suszą i głodem. Naukowiec Godfrey Nzamujo, założyciel i dyrektor projektu, dąży do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce, rozwoju zrównoważonego rolnictwa, ochrony środowiska i tworzenia miejsc pracy. Model Songhaï to również laboratorium dla nowoczesnego społeczeństwa afrykańskiego […]
Czytaj całość
Climate Action Tracker i starania o neutralność emisyjną
Climate Action Tracker (CAT) to niezależna analiza naukowa, której celem jest śledzenie działań państw na rzecz klimatu i porównywanie ich z założeniami porozumienia paryskiego, aby „utrzymać ocieplenie klimatu znacznie poniżej 2°C i podjąć wysiłki na rzecz ograniczenia ocieplenia do 1,5°C”. Dzięki współpracy dwóch organizacji, Climate Analytics i NewClimate Institute, CAT od 2009 r. przygotowuje niezależną […]
Czytaj całość