Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania powodują poważne problemy ze zdrowiem fizycznym. Osoby mające te zaburzenia i pozbawione wsparcia często z powodu otoczenia rezygnują z edukacji, pracy i życia społecznego. Jadłowstręt psychiczny ma najwyższy wskaźnik umieralności wśród wszystkich chorób i zaburzeń psychicznych. W Wielkiej Brytanii liczba osób przyjętych do szpitala z powodu zaburzeń odżywiania wzrosła z 13 885 w latach 2016–2017 do 19 040 w latach 2018–2019 (wzrost o 37%). Liczba hospitalizacji z powodu zaburzeń odżywiania wzrosła w każdej grupie wiekowej. W 2019 r. osoby w wieku 18 lat i poniżej stanowiły jedną czwartą grupy osób hospitalizowanych z powodu zaburzeń odżywiania. W tym 2440 pacjentów było chorych na anoreksję, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z 2018 r. Najczęściej z powodu anoreksji trafiały do szpitali dziewczęta w wieku 13–15 lat: 1056 przypadków w 2019 r.

Według najnowszych badań genetycznych ryzyko wystąpienia zaburzeń odżywiania u niektórych osób jest znacznie większe i mają na nie wpływ nieprzyjemne i trudne doświadczenia życiowe, np. stres, zastraszanie lub traumatyczne wydarzenia.

Osoby z zaburzeniami odżywiania są ponad 3,5 raza bardziej narażone na uzależnienie się od ćwiczeń fizycznych. W raporcie wykorzystano dane z dziewięciu badań i obejmujące ogółem 2140 osób, będących w wieku średnio 25 lat. Uzależnienie od ćwiczeń zostało zdefiniowane jako „obsesyjne podejście do sprawności fizycznej, które może mieć negatywny wpływ na zdrowie i życie społeczne”. Z badań wynika, że uzależnienie to może częściej wystąpić u osób z zaburzeniami odżywiania z powodu obawy przed przybraniem na wadze. Zauważono również, że osoby te uzyskały wyższe wyniki w testach podatności na uzależnienia i zachowania obsesyjno-kompulsywne

Wykorzystywanie nieletnich i niewolnicza praca dzieci
Skala wykorzystania nieletnich w Wielkiej Brytanii przez świat przestępczy jest najwyższa od epoki wiktoriańskiej. Ofiarami gangów są często młodzi ludzie, którzy nie radzą sobie z systemem edukacji, a nawet są z niego wykluczeni ze względów dyscyplinarny, ponieważ ocenia się ich jako osoby sprawiające kłopoty. Według oficjalnych danych liczba Brytyjczyków zidentyfikowanych jako ofiary współczesnego niewolnictwa w Wielkiej […]
Czytaj całość
W poszukiwaniu skutecznych antybiotyków
Naukowcy odkryli peptyd, wytwarzany przez bakterie żyjące wewnątrz nicieni przebywających w glebie, który będzie można stosować jako antybiotyk. Odkrycie darobaktyny daje nowe możliwości w walce z opornością bakterii na środki przeciwdrobnoustrojowe lub antybiotyki. Badacze szukają również na dnie morskim nowych związków do stworzenia leków. Odkryto np. związek zwany salinisporamide A, który blokuje rozkład białek w […]
Czytaj całość
Nowe formy walki z nowotworami
Lekarze z Royal Marsden NHS Foundation Trust i Instytutu Badań nad Rakiem w Londynie jako pierwsi na świecie przeprowadzają testy akustycznej terapii klastrowej. Wykorzystuje ona m.in. ultradźwięki do podawania większej dawki leków stosowanych w chemioterapii bezpośrednio do guzów, a położone obok zdrowe komórki atakuje w mniejszym stopniu. Sposób ten może poprawić skuteczność chemioterapii i złagodzić […]
Czytaj całość