Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży

Co czwarte dziecko i co czwarty nastolatek, m.in. młodzi ludzie z samookaleczeniami i zaburzeniami odżywiania, którzy zostali skierowani do ośrodków zdrowia psychicznego w Wielkiej Brytanii, nie zostali przyjęci. To łącznie 133 tys. osób w latach 2018–2019. Główne powody odmowy to nieodpowiedni stan pacjentów, w tym niewystarczająco poważny stan pacjentów

Samobójstwo jest obecnie drugą najczęstszą przyczyną śmierci wśród młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych. Liczba samobójstw wśród Amerykanów w wieku 10–24 lata wzrosła o 56% między 2007 a 2017 r. Po raz pierwszy różnica w liczbie samobójstw między chłopcami a dziewczętami zmniejszyła się, chociaż częściej odbierają sobie życie młodzi mężczyźni, odsetek samobójstw wśród dziewcząt i młodych kobiet wzrastał każdego roku o 12,7% w porównaniu ze wzrostem o 7,1% u chłopców i młodych mężczyzn. W latach 2007–2017 wskaźnik depresji wśród nastolatków wzrósł o 63%. Tylko 33% nastolatków i 45% nastolatek z depresją było leczonych w USA w 2019 r.

Dzieci, które coraz częściej cierpią na lęk ekologiczny, powinny być w mądry i konstruktywny sposób informowane o tym, czym są zmiany klimatu i jak działania ludzi mogą coś zmienić” – uważa Carol Chandler-Thompson, dyrektorka Blackheath High School w Londynie. Lęk ekologiczny stanowi racjonalną odpowiedź na kryzys klimatyczny – to kumulacja poczucia bezsilności w obliczu nieuchronności wydarzeń, które są poza naszą indywidualną kontrolą. Zdaniem Chandler-Thompson szkoła powinna uczyć o zmianach klimatu, umożliwiać i wspierać dzieci w realizowaniu własnych inicjatyw klimatycznych, a także podkreślać pozytywne osiągnięcia w walce z globalnym ociepleniem.