Zdrowie psychiczne osób, które przeżyły powodzie

Według wyników badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu w Yorku i organizację Centre for Mental Health mieszkańcy Wielkiej Brytanii, którzy przeżyli powódź, są dziewięciokrotnie bardziej narażeni na długotrwałe problemy ze zdrowiem psychicznym niż ogół populacji. Najczęściej zgłaszanymi dolegliwościami są zespół stresu pourazowego (PTSD), zaburzenia lękowe oraz depresja. Podczas ulewnego deszczu ofiary powodzi odczuwają niepokój, stres, złość i wahania nastrojów, mają także koszmary, problemy ze snem i ataki paniki. Chętniej sięgają wtedy po alkohol oraz nadużywają leków na receptę i antydepresantów.

Jak ostrzega UNESCO, do 2040 r. osuwanie się i zapadanie gruntów może dotknąć 19% światowej populacji. Działalność człowieka – zwłaszcza intensywne wydobycie wód gruntowych na potrzeby rolnictwa – w połączeniu z suszą, coraz większą liczbą ludności i rosnącym poziomem mórz naraża nadmorskie miasta na dotkliwe powodzie. Osiadanie gruntów powoduje, że np. 25% powierzchni Holandii znajduje się obecnie poniżej poziomu morza. Najbardziej narażone na zmiany są płaskie regiony przybrzeżne, a także ośrodki miejskie i rolnicze położone w klimacie suchym.

Powodzie rzeczne zwiększają globalne rozprzestrzenianie się plastiku, a najbardziej zanieczyszczone nim regiony mają zwykle najmniejszą liczbę zabezpieczeń przeciwpowodziowych. W Bangladeszu wezbranie wód o niewielkim nasileniu może doprowadzić do 40-krotnego wzrostu rozprzestrzeniania się plastiku w porównaniu z sytuacją, gdy powódź nie występuje.

Wpływ wojny w Ukrainie na politykę energetyczną Unii Europejskiej
Zdaniem kilku czeskich eurodeputowanych Unia Europejska powinna ocenić wpływ wojny w Ukrainie na Europejski Zielony Ład i europejski sektor energetyczny. „Nowa sytuacja geopolityczna wymaga od Europy samowystarczalności energetycznej. Oprócz rozwoju odnawialnych źródeł energii musimy wykorzystywać wszystkie dostępne źródła czystej energii, w tym jądrowe, i skupić się na efektywności energetycznej” – powiedział czeski eurodeputowany Martin Hlaváček. […]
Czytaj całość
Walka z rosnącym poziomem morza w Hiszpanii, Holandii i Bangladeszu
Sadzenie drzew, rekultywacja terenów podmokłych, dbałość o lasy namorzynowe oraz inne naturalne sposoby ochrony środowiska przed skutkami kryzysu klimatycznego pozwolą zaoszczędzić na całym świecie do 248 mld dol. rocznie. Wystarczy zastąpić 11% potrzebnej sztucznej infrastruktury naturalną. Np. namorzyny chronią przed wzrostem poziomu morza i falami sztormowymi oraz zapewniają dzikim zwierzętom korzystne warunki życiowe. Lasy zapobiegają […]
Czytaj całość
Rolnictwo zero waste, farmy wertykalne i plantacje palmy olejowej
Songhaï, czyli rolniczy projekt zero waste, rozpoczął się w Beninie w 1985 r. w związku z panującymi wtedy w Etiopii suszą i głodem. Naukowiec Godfrey Nzamujo, założyciel i dyrektor projektu, dąży do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce, rozwoju zrównoważonego rolnictwa, ochrony środowiska i tworzenia miejsc pracy. Model Songhaï to również laboratorium dla nowoczesnego społeczeństwa afrykańskiego […]
Czytaj całość