Rolnictwo w czasach zmian klimatu – Brazylia, Turcja i Chiny

Drobni producenci wina w Turcji walczą o przetrwanie w obliczu narastającego kryzysu środowiskowego i gospodarczego. Wschodnia Turcja, podobnie jak większość kraju, doświadcza historycznej suszy. Wyjątkowo trudna jest sytuacja w prowincji Mardin, gdzie opady w ub.r. były o 54% niższe niż w 2020 r. Większość butikowych winiarni w regionie jest szczególnie narażona na suszę, ponieważ nie stosuje nawadniania, polegając na naturalnym deszczu i śniegu, które nadają winu głębszy smak i kolor. Ponadto słabnący kurs liry oznacza wyższą cenę za importowane beczki dębowe, butelki, korki i pudełka.

Występowanie szkodników i chorób upraw rolnych w Chinach wzrosło czterokrotnie od lat 70., a wg prognoz do końca XXI w. podwoi się z powodu globalnego ocieplenia. Zmiany klimatu są prawdopodobnie odpowiedzialne za ok. jedną piątą obserwowanego wzrostu występowania szkodników i chorób, zróżnicowanych w poszczególnych prowincjach Chin. Międzynarodowy zespół naukowców, w tym z Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu (PIK), podkreślił tu rolę wyższych nocnych temperatur spowodowanych emisją gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych. 

Ernst Gotsch, szwajcarski biolog, który wyemigrował do Brazylii, jest pionierem nowego sposobu rolnictwa stosowanego również w półpustynnych regionach tego południowoamerykańskiego kraju. Jego pomysł, nazywany rolnictwem syntropicznym, to rodzaj agroleśnictwa, który łączy produkcję żywności z ponownym zalesianiem, dzięki czemu zwiększa się bioróżnorodność i rozwija się dzika przyroda.

Walka o czystą wodę w Ontario i rośliny, które zastąpią górników
Mieszkańcy kanadyjskich miejscowości Tiny i Tay mogą się pochwalić jednymi z najczystszych wód na świecie, chociaż nikt nie potrafi dokładnie wyjaśnić fenomenu tamtejszych złóż. Firmy wydobywające żwir planują jednak rozbudowę okolicznych kopalni, co naruszy zasoby wodne w regionie. Mieszkańcy protestują, ponieważ proces płukania żwiru prowadzi do okresowych zanieczyszczeń wód gruntowych mułem. W Serbii natomiast setki […]
Czytaj całość
Ptaki, słonie i ludzie – próby adaptacji do zmian klimatu
Badacze w Amazon Biodiversity Center niedaleko Manaus przeanalizowali 77 gatunków ptaków w ciągu ostatnich 40 lat i stwierdzili, że prawie każdy znaleziony przez nich niemigrujący gatunek jest coraz mniejszy, a jedna trzecia badanych ptaków ma większe skrzydła. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tych zmian jest globalne ocieplenie – mniejsze ciała lepiej znoszą wyższe temperatury, a większe skrzydła […]
Czytaj całość
Odsalanie wody morskiej oraz susza w Meksyku i Paragwaju
W Paragwaju susza rozpoczęła się pod koniec 2019 r., a zmiany klimatyczne i wylesianie mogą się przyczynić do jej nasilenia. Woda w rzece Paraná, która przepływa przez Brazylię, Paragwaj i Argentynę, spadła do najniższego poziomu od 77 lat. Susza zagroziła dostawom wody w Argentynie, podniosła ceny energii w Brazylii i przyczyniła się do szalejących w […]
Czytaj całość