AI, superkomputery i bakterie oporne na antybiotyki

Stworzony przez naukowców z Uniwersytetu Alberty algorytm DarkNPS przewiduje powstawanie narkotyków – identyfikuje on potencjalne narkotyki designerskie, które mogą jeszcze nie istnieć na rynku. Narkotyk designerski to rodzaj syntetycznej substancji opracowanej po to, aby obejść określone regulacje prawne. Algorytm AI identyfikujący miliony potencjalnych substancji chemicznych może pomóc organom ścigania w przewidywaniu ruchów producentów. Władze mają również dostęp do listy hipotetycznych narkotyków opracowanych przez DarkNPS i zakazać ich, zanim ktoś je wyprodukuje.

Międzynarodowy zespół naukowców z m.in. Uniwersytetu w Portsmouth wykorzystuje superkomputery do przeprojektowania istniejących antybiotyków, aby nadążyć za zmieniającymi się chorobami, które mutują i ewoluują. Najbardziej obiecujący kandydat na lek, chociaż nie przeszedł jeszcze badań klinicznych, jest do 56 razy aktywniejszy wobec testowanych szczepów bakterii niż erytromycyna i klarytromycyna – dwa antybiotyki z listy podstawowych leków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Badacze szacują, że każdego roku ok. 700 tys. ludzi umiera z powodu bakterii opornych na antybiotyki, a w nadchodzących latach liczba ta wzrośnie do milionów ofiar.

Na skórze jeży europejskich w wyniku walki z grzybem wytwarzającym antybiotyki w naturalny sposób wyewoluowała oporna na ich działanie superbakteria z rodzaju MRSA. Zdaniem badaczy z m.in. Statens Serum Institut w Kopenhadze bakterie te rozwinęły się w naturze na długo przed odkryciem znanych ludziom antybiotyków, bo już na początku XIX w.

Nowoczesne technologie dla lepszej jakości zdrowia i życia
Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtonu opracowali urządzenie ubieralne, które dzięki algorytmom monitoruje wzorce oddychania i automatycznie dawkuje pacjentowi nalokson – antidotum odwracające skutki przedawkowania opioidów. Wg danych Centers for Disease Control and Prevention (CDC) między kwietniem 2020 a 2021 r. ponad 100 tys. osób w USA zmarło z powodu przedawkowania narkotyków. Zdaniem pracowników Boston University School […]
Czytaj całość
Mózg, czyli konektom i generatywne sieci kontradyktoryjne
Konektom to kompletna mapa sieci połączeń neuronalnych, czyli mapa mózgu. Aby ją stworzyć, naukowcy muszą pociąć mózg na tysiące kawałków, a następnie złożyć go z powrotem za pomocą algorytmu AI, budując komputerowy model tego organu. Najbardziej zaawansowana technologicznie maszyna do krojenia ludzkiego mózgu znajduje się na Uniwersytecie Harvarda i umożliwia znalezienie każdego neuronu, synapsy oraz […]
Czytaj całość
Terapie antynowotworowa i lecząca uraz rdzenia kręgowego
Naukowcy z Indiana University School of Medicine badali związek między mikroglejem – komórkami układu odpornościowego w ośrodkowym układzie nerwowym – a mutacją genu ABI3 odkrytą u pacjentów z chorobą Alzheimera. Usunięcie tego genu powoduje wzrost liczby blaszek amyloidowych w mózgach badanych myszy, zmniejszyło ilość mikrogleju wokół nich oraz zaburzyło jego ruch. Zdaniem badaczy mutacja genu […]
Czytaj całość