Janowce, żarnowce i wegetarianizm a niedobór witamin

Zdaniem naukowców z University of Aberdeen krzewy kolcolistów – inwazyjnego gatunku w Szkocjimogą wytworzyć wystarczającą ilość białka, aby wyżywić miliony ludzi (np. całą populację Szkocji). Kolcolist zawiera 17% białka, a żarnowiec miotlasty – nawet 21%, gatunki te mogłyby więc stanowić alternatywę dla mięsa i nabiału. Hodowla zwierząt i produkcja paszy zajmują 83% światowych gruntów rolnych, ale wytwarzają tylko 18% białka. Mają również bardzo silny wpływ na środowisko, napędzając kryzys klimatyczny i zwiększając zanieczyszczenie.

Wg naukowców z Uniwersytetu w Lejdzie do końca tego stulecia można by usunąć z atmosfery 98,3 mld t dwutlenku węgla, gdyby państwa o wysokich dochodach przestawiły się na dietę opartą na roślinach i przywróciły do naturalnego stanu grunty rolne. Ogromne obszary mogłyby wówczas znów zarosnąć dzikimi roślinami i drzewami pobierającymi dwutlenek węgla z atmosfery.

Zdaniem prof. Iana Givensa, dyrektora Instytutu Żywności, Żywienia i Zdrowia na Uniwersytecie w Reading, dziewczęta w wieku od 11 do 18 lat, które spożywają niewiele nabiału i czerwonego mięsa lub nie spożywają ich wcale, są narażone na niedobory mikroelementów mogące prowadzić później do problemów zdrowotnych. Połowa nastolatek przyjmuje mniej niż minimalny zalecany poziom żelaza i magnezu, a jedna czwarta – zbyt mało jodu, wapnia i cynku. Wegetarianizm jest najpopularniejszą dietą bezmięsną w Wielkiej Brytanii – stosuje ją ok. 3,3 mln Brytyjczyków. Następne są peskatarianizm (2,4 mln) i weganizm (1,6 mln).

Zielony transport – EuroVelo, prom na wodór i paliwo lotnicze z sinic
Integracja ruchu rowerowego z Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T) wpłynie na ograniczenie emisji oraz zmniejszy zależność Unii Europejskiej od paliw kopalnych (w tym tych pochodzących z Rosji). Zdaniem Philipa Amarala, dyrektora ds. polityki i rozwoju Europejskiej Federacji Cyklistów, można połączyć TEN-T z EuroVelo, siecią 17 dalekobieżnych tras rowerowych na kontynencie, które przecinają 42 kraje i liczą […]
Czytaj całość
Początki życia na Ziemi oraz wpływ klimatu na jego rozwój
Wg wyników przeprowadzonej przez naukowców z Pusan ​​National University symulacji ostatnich 2 mln lat ziemskiego klimatu temperatura oraz inne warunki pogodowe wydatnie wpłynęły na migrację ludzi. Prawdopodobnie przyczyniły się one także do pojawienia się współczesnego gatunku ludzkiego ok. 300 tys. lat temu. Np. jeden z wczesnych gatunków człowieka, Homo heidelbergensis, mógł się rozprzestrzenić na Ziemi […]
Czytaj całość
Bioróżnorodność wód Indonezji oraz archeon Nitrosopumilus maritimus
Z 7,2 mln t połowów rocznie Indonezja jest drugim co do wielkości krajem rybackim po Chinach. 270-milionowa populacja kraju spożywa ponad trzy razy więcej ryb i owoców morza niż średnia światowa. W ocenie Ministerstwa Spraw Morskich i Rybołówstwa 90% indonezyjskich łodzi operuje jednak na obszarach już przełowionych, a jednocześnie w wodach Indonezji żyje 37% światowych […]
Czytaj całość